مواد تشکیل دهنده و نحوه تهیه گز اصفهان

یکی از از اثرها آجری و دیرین گز، مسجد مستطیلی صورت و ریز آقامحمود به عرض تقریبی ۱۰ متر و ارتفاع ۱۲ متر بوده که در محل مدخل ورودی بازار دیرین تخریب شده گز بنا گردیده و به نظر می‌رسد آن نیز از آثار معماری اواخر حکومت صفویه باشد که بوسیله شخصی به نام آقامحمود سازه شده است. در آخرها شهریورماه و زمانیکه نسیم خنک پاییزی میوزد، دانههای براق و زردرنگی همانند ارزن از درختچههای گز انگبین به دست میآید که به آن عصاره گز انگبین میگویند. اگر از گزانگبین به جهت تولید گز استعمال شود مطمئنا بها آن به نحوه شگفت انگیزی بالا خواهد رفت چون همین ماده جزو مواد نایاب و کمیاب شده است. برای برداشت این کالا از پوست دباغی شده گوسفند استعمال می شود که به آن دباله گفته می شود. گز فاقد هرگونه موارد محافظ بوده و کاملا از مواد اولیه طبیعی تهیه و تنظیم میشود، به این ترتیب مصرف آن به جهت همگی اشخاص مفید خواهد بود. در آن سالها کیفیت گز اصفهان به شدت ذیل آمده بود و گز در خطر فراموش شدن قرار گز اصفهان کرمانی داشت. این قندها برای متابولیزه (تجزیه شدن) در بدن نیاز به انسولین ندارد و برای اشخاص دیابتی مناسب است؛ اما در همین بین جدیدترین شیرینکننده رژیمی، قند استحصالی از گیاهی با اسم استویاست. آنگاه از شیره همین گیاه تغذیه کرده و شهد تولید میکند. و آنچه به کمپانی های ساخت کننده ی گز در سرتاسر بازار اصفهان اهمیت بلداجی هویت دیتا % قابل ملاحظه همین عصاره طبیعی و شهد شگفت انگیز در تمامی گونه های محصولات تولیدی گز می باشد. همین ماده حرارت درونی را کاهش دیتا و عطش را نیز برطرف میکند. ماده دارای گز اصفهان، عصاره و شهدی منحصربهفرد به اسم انگبین یا گزانگبین می باشد که از درختچههایی به همین اسم یعنی گزانگبین در نواحی خوانسار و بعضی نواحی چهارمحال و بختیاری به دست میآید. برهان اهمیت نام گذاری آن بر اساس این گیاه، نیز همین مسئله می باشد. بهغیراز اصفهان بقیه شهرهای دیگر کشور ایران هم تولیدکنندهٔ این شیرینی سنتی و سالم میباشند اما تولید سنتی و اصیل گز مربوط به دیار نصف دنیا است. لیکن به واسطه خشکسالیهای متواتر و حفر چاههای عمیق در ناحیه که به مبدأ قنوات نزدیک بوده و نیز به واسطه عدم مراقبت و لایروبی بموقع، قنوات این شهر مبتلا کمآبی و رکود کشاورزی و از دربین رفتن باغ ها و در نتیجه بر روی آوردن کشاورزان به شهرها وتغییرشغل آنهاراسبب شده است. وجود قنوات متفاوت در حوزه‌ حاکی از سابقه طولانی و پرکار مردم در امر کشاورزی است. در اینجا بخش اعظم به باز‌نگری وب تارنما لیست گزهای اصفهان.