“من فکر می کنم من چاق’ – مشترک سوال پاسخ داده شده

[ad_1]

آیا شما فکر می کنم شما هستند ؟ این است که فکر خود را معتبر فکر و یا فقط یک نگرانی ؟ گاهی اوقات مردم فکر می کنم آنها با وجود آنها سالم بخورند و ورزش خوب بیش از حد. به هر دلیلی برخی از این احساسات مناسب هستند. اما گاهی اوقات آنها فقط نگرانی.

وجود دارد بسیاری از دلایل که چرا مردم به اشتباه فکر می کنند ، بسیاری از مردم ایستاده در مقابل آینه و می گویند همه چیز در امتداد خطوط از “من مرد امروز” و “شکم من است بدست بزرگتر”. این افراد گمراه هستند توسط رسانه ها و دوستان و خانواده خود را و دیگر در حال گمراه خود را زمانی که آنها بیش از حد نگران هستند. به تصمیم می گیرید که آیا شما واقعا چاق یا نه شما نیاز به استفاده از معتبر اندازه گیری تکنیک های مانند BMI محاسبه درصد چربی بدن محاسبه Waist to hip ratio محاسبه و به درستی برآورد که آیا شما در حال چربی یا نه. اما حتی اگر افکار خود را معتبر هستند و شما واقعا شما لازم نیست به نگرانی در مورد آن بسیار است.

من به تازگی خواندن یک کتاب به نام “راز” توسط روندا بایرن. این کتاب به طور خلاصه در مورد چگونه برای رسیدن به هر چیزی مورد نظر شما از طریق قانون جاذبه است. این قانون می گوید که شما را به زندگی خود جذب هر آنچه شما در مورد فکر می کنم. در حالی که خواندن کتاب یک زن و شوهر از پاراگراف توجه من برداشت.

پاراگراف بحث در مورد چگونه احساسات خود را لمس در چگونه به شما نگاه و چگونه شما را وادار به نگاه و طرح برخی از مراحل شما نیاز به گرفتن به شکل و وزن از انتخاب خود را با استفاده از قانون جاذبه است. اولین مرحله عنوان شده در این کتاب است روشن در مورد آنچه شما می خواهید می شود و یا تبدیل شدن به با تصور خود را در شکل کامل است. سپس گام بعدی این است که ساخت این باور است که شما در یک شکل کامل و وزن. سپس شروع به تمرکز بر روی بهترین قطعات و فراموش نکنید که هر گونه احساسات منفی است.

خلاصه به طور خلاصه این کتاب در تلاش است به می گویند که گرفتن بیش از حد وسواس در مورد وزن خود را می تواند یک راه است. بلکه آن چیزی است که نگه داشتن مردم از کشیدن کامل وزن و شکل. منطق پشت این ساده و در عین حال قدرتمند است و آن این است: آنچه شما در مورد فکر می کنم اکثر (اعم از مثبت یا منفی) خواهد بود به شما جذب می شود و زندگی خود را. و اگر شما مشغول هستند با فکر از دست دادن وزن شانس هستند که شما خواهد بود فرسایش و شکایت در مورد از دست دادن نیست و یا حتی به دست آوردن برخی از وزن که افکار شریر.

و به شما به عنوان انجام این کار, شما جذب بیشتر از افکار شریر و این افکار در واقعیت اتفاق می افتد. در مقابل اگر شما تا به حال احساس یک قطعه از احساسات شما را در وزن ایده آل خود را, شما نمی خواهد که شده است در اینجا خواندن این مقاله.

[ad_2]