مقاوم سازی با FRP : مشاوره، طرح و اجرا

اگر چه در طرح تقویت سازه تنها ارتقا مقاومت المان ها مد حیث نیست و ممکن می باشد از دیگر خاصیت موادسازنده جاذب نیروهای زمین لرزه مانند شکل پذیری هم بهره جست، اما امروزه کم و بیش دو کلمه و واژه بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی به یک مفهوم بکار گرفته می شوند. این پیچ در انتهاي خود داراي پره هاي مخصوصی میباشد که با پیچاندن پیچ باز می‌شوند و به جدار شکاف می چسبند پیچ آنقدر سفت می گردد تا پره ها تا جایی که ممکن هست به دیوار بچسبند. شاید سوال خیلی از افراد همین باشد که در پروسه اف آر پی ما به چه مصالح مقاوم سازی نیاز مقاوم سازی دیوار برشی مهم frp داریم؟ بنا همین ساختمان سه طبقه از مصالح بنایی ساخته شده است. حداکثر کرنشی که میتواند در مصالح FRP ساخت گردد، از مقدار کرنش FRP در نقطه ای که بتن فشاری مبتلا ناکامی می شود یا نقطه ای که FRP گسیخته می گردد، بدست می آید. یک عدد از شیوه هایی که امروزه جهت مقاوم سازی اتصالات دال-بتن صورت پذیر زخم چشم گزینه اعتنا محققین قرار گرفته می باشد استفاده از پلیمرهای مسلح شده حیاتی الیاف کربن و یا این که به اختصار CFRP می باشد. از آنجا که بسياري از ساختمانهاي موجود فقط براي تحمل بارهاي ثقلي طراحي شده اند، در رخ اعمال بارهاي جانبي، پیروز اعضاوجوارح بيش از ظرفيت و حدود مجاز آيين طومار اي بارگذاري خواهند شد. يکي از معيارهاي اصلي در هر طرح مقاوم سازی، کمتر تنش در اعضاي بنا اي ميباشد بطوري که هيچ عضوي پایین تنشهايي بيش از ظرفيت خویش قرار نگيرد. در درحال حاضر حاضر در کشورهاي پيشرفته دنيا، روشها و فناوريهاي نوين و مدرن براي بهسازي لرزه اي ساختمان بکارگرفته ميشود که متاسفانه در مرز و بوم ما نیکی فناوري، نیکی تجهيزات و نیکی نيروي انساني فني آن وجود دارد. متأسفانه متوسط تراز کيفي اجرا و تولید و ساز در مرزوبوم چندان مناسب نبوده و نمي قدرت در طرح مقاوم سازی بنا از روشهايي استعمال نمود که در عمل مجري چابکدست و يا تجهيزات مورد نياز براي انجام آن وجود نداشته باشد. یک برنامه آزمایشی که اخیراً به اتمام رسیده، اثربخشی روش مقاومسازی نوار کربن FRP بر بر روی صفحههای بتنی در مقیاس بزرگ را باز‌نگری میکند. کامپوزیت frp از دو جز تقویتکننده و ماتریس تشکیل شدهاست و به ادغام الیاف frp و ماتریس کاهش از 5 درصد کامپوزیت میگویند. سیستم مقاوم سازی اهمیت استفاده از الیاف پلیمری می باشد که مهمترین مزیت آن مقاومت و دشواری بسیار نسبت به وزن می باشد. در طرز تقویت سازه با FRP، گزینش نسبت مناسب الیاف به رزین، گونه الیاف و رزین مصرفی، مواد تکمیل کننده گزینه نیاز و نیز نصب و اجرای لایه ها نیاز به توجه فراوانی دارد.