معنای رویاها – خواب در مورد گذشته خود را

[ad_1]

هنگامی که شما ببینید که شما در زندگی گذشته خود, خانه, پوشیدن لباس های قدیمی و یا اینکه بسیار جوان این بدان معنی است که شما در حال تکرار (معمولا اشتباه) رفتار شما در گذشته به حال.

رویاهای خود را به یک معنای خاص است که شما قادر خواهید بود برای بررسی در عمل هنگامی که شما در یادگیری روش علمی تعبیر خواب کشف شده توسط کارل یونگ و ساده توسط من که در ادامه تحقیقات خود کشف بیشتر و اثبات این است که او واقعا کشف کد سمت راست برای یک رویا کامل ترجمه.

من خود را تبدیل پیچیده به روش های تعبیر خواب به روش بسیار ساده و روشن روش سریع رویای ترجمه است که حتی یک کودک می توانند یاد بگیرند. رویای زبان مانند هر زبان دیگر تنها با کلمات. تفاوت در این است که به جای صحبت کردن از طریق کلمات و حکیم ذهن ناخودآگاه صحبت می کند از طریق تصاویر و صحنه است.

شما خواهید دید که ذهن ناخودآگاه خود را محافظ و می فرستد به شما بسیاری از هشدار زمانی که شما در اشتباه هستند زمانی که شما در حال اشتباه و زمانی که شما نمی توانید ببینید چه اتفاق می افتد به شما.

اگر شما در حال زندگی در گذشته وضعیت خود را در رویای این به این معنی است که شما هنوز متصل به شخصیت خود را به عنوان آن استفاده می شود زمانی که شما در زندگی گذشته وضعیت شما خودتان را در.

این نشانه خوبی نیست مگر اینکه شما استفاده می شود عاقلانه تر زمانی که شما جوان بودند که احتمال نیست. معمولا رویاهای در مورد گذشته موقعیت شما یادآوری کودکانه خود را شخصیت مورد زمانی که شما بیش از حد نادان و نمی درک معنای رفتار خود را.

رفتار شما نشان دهنده سلامت روان خود را. اگر شما مانند رفتار یک کودک, این بدان معنی است که شما تحت سلطه بودن خود را بدوی سمت کنار وجدان خود را که نمی تکامل خود انسان طرف است که حساس است و می تواند تشخیص دهد چه خوب و چه چیزی بد است. خود را بدوی و حیوانی طرف کاملا غیر اخلاقی بی رحمانه و اب زیر کاه مانند یک گرگ.

این زندانی شما به غلط و نامناسب و مسخره الگوهای رفتاری به طوری که ممکن است شما را منجر به دیوانگی و ناامیدی به طور کامل از بین بردن خود انسان وجدان و به این ترتیب کنترل کامل رفتار خود را.

هرگز نمی تواند بی تفاوت نسبت به ناخودآگاه ” هشدار در رویاهای خود را!

اگر شما در حال تکرار اشتباه گذشته رفتار این به این معنی است که شما در معرض خطر هستند: شما باید در حال زندگی می کنند و باید بهتر رفتار می شود بیشتر و جدی تر به طوری که شما ممکن است به فرار از تله پوچ طرف وجدان خود و از تله های خطرناک جهان که در آن شما هستند.

چهره واقعیت و خود را رها کودکانه افکار و احساسات است. یاد بگیرند که چگونه به طور خودکار ترجمه رویاهای خود را به همان شیوه شما یاد بگیرند که چگونه به ترجمه خودکار به زبان انگلیسی به اسپانیایی و استفاده از این ابزار برای همیشه لطفا برای.

شما باید ثابت مشاوره و راهنمایی در تمام جنبه های زندگی خود را. ناخودآگاه ذهن کمک خواهد کرد که شما تبدیل به آگاهی بیشتر و پیدا کردن شادی واقعی بدون اینکه تهدید خطرات پنهان مانند در حال حاضر.

[ad_2]