مراحل پروژه معماری

 

هنگامی که می خواهید یک ساختمان جدید بسازید یا یک ملک موجود را بازسازی کنید ، همیشه ضروری است که به یک متخصص (معمار یا مهندس) مراجعه کنید که یک طراحی معماری از کار را آماده می کند تا مطابق با نیاز مشتری و مطابق با مقررات فعلی انجام شود .

انجام پروژه معماری

در زمینه معماری ، این پروژه مجموعه ای از نقشه ها ، نقشه ها ، نمودارها و گزارش های توضیحی است که طراحی ساختمان (شکل ، ابعاد ، مواد و فن آوری های استفاده شده) و توزیع فضاها را در ارتباط با جاده ها و عملکردهای خاص توسعه می دهد. هر دنیا

ایجاد یک گفتگوی سازنده و موثر تر بین مشتری و متخصص مسئول مفهوم و توسعه پروژه معماری عاملی تعیین کننده برای موفقیت خود پروژه است. بنابراین ، ما به مشتری توصیه می کنیم که به اندازه کافی تکنسین مورد اعتماد را انتخاب کرده و کلیه مستندات مفید برای توصیف به ساده ترین و قابل درک ترین روش املاک و مستغلات مورد مداخله ساخت و ساز ، از نظر فنی و ساختاری (ویژگی های فیزیکی و گیاهی) را دریافت کند. ) مشخصات (اسناد فروش ، صلاحیت ها ، اقدامات کاداستر) و همچنین در رابطه با نیازها و نیازهای خاص آن.

تبادل صحیح اطلاعات بین مشتری و متخصص ضروری است ، زیرا برای توسعه یک پروژه معماری ، متخصص باید روند اولیه تجزیه و تحلیل و تحقیق را دنبال کند تا او را در توسعه کل پروژه در مرحله بعدی توسعه راهنمایی کند. و تفسیر. نتایج مطالعه ؛ مرحله ، که سپس به تعریف شخصیت و مفهوم خود پروژه سرازیر می شود.

بنابراین ، ما می توانیم 3 نقطه از مطالعه را که منجر به مرحله اول پروژه معماری می شود ، تفکیک و تعریف کنیم.

رویکرد به برنامه: مرحله اولیه ای که مشتری نیازهای خود را برای فضا و استفاده از پروژه و همچنین منابع موجود را برای طراح توصیف می کند: زمین یا ساختمان مرجع ، بودجه اختصاص یافته ، مهلت های قانونی و غیره.

تفسیر برنامه: متخصص از طریق توانایی های حرفه ای خود ، تمام نیازها و منابع مشتری را مطالعه می کند و مرحله ای از تحقیقات مربوط به جزئیات فنی ، تیپولوژیکی و نظارتی در مورد املاک و مستغلات را آغاز می کند (همچنین از طریق بازرسی ها و مطالعات متریک-عکاسی) ، بنابراین برای ایجاد ترکیبی از تمام اطلاعات به دست آمده و تعیین اهداف اصلی برای دستیابی به اهداف.

پیشنهاد پروژه: متخصص ، پس از مقایسه تمام نتایج تحقیق خود ، داده ها را تفسیر می کند و پروژه پیشنهادی را که به مشتری ارائه می شود ، توسعه می دهد: یعنی. طراحی اولیه ، که توسط دو مرحله بعدی از یک فرآیند طراحی دنبال می شود ، که به شرح زیر تقسیم می شود:

طراحی اولیه

پروژه نهایی؛

پروژه اجرایی

اما تفاوت 3 فاز با روند طراحی چگونه است؟

 طرح مقدماتی

پروژه مقدماتی ، همانطور که قبلاً ذکر شد ، اولین ارائه ایده آل پروژه است که باید به عنوان پروپوزال اجرا و پیکربندی شود ، که باید توسط مشتری ارزیابی شود و همراه با متخصص تأیید شود. هدف از این مرحله تعیین خصوصیات کیفی و عملکردی ساخت آینده و شناسایی مهمترین لحظات است. بنابراین ، طراحی اولیه شامل پردازش اسناد مختلف (متغیرها بسته به نوع پروژه) است ، مانند:

نقاشی های گرافیکی که ایده پروژه را توصیف و نشان می دهد: در مقادیر مفید ، با تکنیک های ارائه و مقیاس مناسب برای شی ارائه شده است. این اسناد می تواند نقشه ، بخش ، ارتفاعات ، برنامه مداخله برای تخریب و بازسازی باشد (به عنوان مثال در مورد تعمیرات داخلی یک آپارتمان).

پروژه نهایی

طرح نهایی با شروع از نشانه های تأیید شده توسط طرح اولیه توسعه می یابد و اساساً بر اساس نقشه های توصیفی و محاسبات اقتصادی مربوطه است. این مرحله باید با تهیه مستندات زیر به روشی کامل و دقیق ساختار یابد.

نقشه های گرافیکی (نقشه ها ، ارتفاعات ، مقاطع ، اکسونومتری ، در مقیاس مناسب) تهیه شده در رابطه با انتخابات ، تأیید شده در مرحله مقدماتی و با مشخصات فنی ، مانند تعریف مواد و / یا سیستم های طراحی ، گسترش یافته است.

ارزیابی متریک و تحلیل اقتصادی هزینه های مربوط به ساخت واقعی کار.

پروژه اجرایی

این مرحله آخر علاوه بر محاسبه هر کار موقت ، کلیه جزئیات معماری ، سازه ای و مهندسی را از طریق نقشه های دقیق ، از جمله برنامه عملیاتی سایت و قرارداد ، تعریف می کند. پروژه اجرایی شامل اسناد زیر است.

برنامه های دقیق برای اجرای مداخله ، که به اندازه کافی ویژگی ها و اندازه های گیاهان ، ساختارها و موارد مربوط به بهبود محیط را توصیف می کند.

تجسم نمایندگی از انتخاب نهایی پروژه ها و کارهایی که باید انجام شود ، نشان دادن مواد مطابق با پروژه ؛

انجام پروژه

برنامه مربوط به زمان کارگاه ها و مراحل کار.

بدیهی است که مستندات پروژه ذکر شده در بالا بسته به نوع و پیچیدگی مداخلات انجام شده متفاوت خواهد بود. متخصص مسئول توسعه پروژه معماری همچنین ارزیابی خواهد کرد که چه اسنادی برای روشن و جامع بودن ایده پروژه برای اهداف تصویب شهرداری از پروژه و ساخت مداخله ساخت مورد نیاز است.