مدرسه مهسا در کشور زیبای مالزی

ماموریت ما در مدرسه بین الملی مهسا در کشور مالزی

مدرسه MAHSA در صدد ارائه یک محیط یادگیری حمایتی ، متقابل و احترام آمیز است که در رویکرد خود جامع گرایانه است و نگرش های مثبت را ترغیب می کند ، تلاش برای تعالی و قدردانی از زندگی برای یادگیری و مطالعه در بین دانش آموزان ما.

از طریق برنامه دانشگاهی و فعالیتهای غیر درسی ما دانش آموزان خود را ترغیب می کنیم تا از فرصتهای خود برای خودسازی و کشف تمام پتانسیلهای خود استفاده کنند.

در مدرسه بین المللی MAHSA برنامه درسی انگلیس (هیئت کمبریج) را انتخاب کرده ایم. این برنامه درسی بین المللی سعی و آزمایش شده است و در بیش از 100 کشور جهان استفاده می شود.مدرسه مهسا یکی از بهترین مدارس مالزی با بهترین معلملت است.

  • برنامه درسی انگلیس بحث و گفتگو را تشویق می کند و مهارت های گوش دادن و ارائه را ایجاد می کند.
  • معلمان برنامه درسی انگلیس برای تشویق دانش آموزان به کنجکاوی ، سؤال کردن و گوش دادن به دیگران با ذهن باز آموزش داده می شوند.
  • برنامه درسی این امکان را فراهم می آورد كه معیارهای بین المللی را با معیارهای ملی معمولی برابر كنید.
  • این دوره با کسب مدارک بین المللی در IGCSE (گواهینامه عمومی بین المللی آموزش متوسطه) در سال 11 و مدارک سطح “A” در سال 13 به پایان می رسد.
  • مدارک تحصیلی کمبریج توسط دانشگاه های برتر سراسر جهان شناخته و پذیرفته می شوند.

سه هدف اصلی

دوره آموزشی بریتانیا

برنامه درسی باید با هدف فراهم آوردن فرصت هایی برای همه دانش آموزان برای یادگیری و دستیابی به آنها انجام شود.
برنامه درسی باید با هدف ارتقاء معنوی ، اخلاقی ، اجتماعی و فرهنگی دانش آموزان و آماده سازی همه دانش آموزان برای فرصت ها ، مسئولیت ها و تجربیات زندگی باشد.
ایجاد زیرساختی محکم برای دستیابی به دانش ، درک ، مهارت ها و نگرش های لازم برای رسیدن به خود و توسعه به عنوان شهروندان فعال و مسئول

چرا برنامه درسی بریتانیا را انتخاب کنید؟

همانطور که قبلاً نیز ذکر شد ، سالهاست که وجود دارد و به عنوان ابزاری برای یادگیری و استفاده از دانش بسیار موفقیت آمیز بوده است.
این یک رویکرد گسترده و خوب متعادل است که هنر ، علوم و علوم انسانی را در بر می گیرد.

این یک فرآیند ارزیابی داخلی و بهبودی دارد. پیشرفت در کلیه مراحل اصلی از Primary تا IGCSE و “A” سطح ردیابی و ارزیابی می شود. این پیشرفت والدین ، والدین ، دانش آموزان و معلمان را در تمام طول زندگی فراهم می کند.

این طراحی برای تشویق کاربرد عملی دانش به دست آمده طراحی شده است.