محافظت از خود و مراقبت از خود هنگامی که دیگران دچار وسوسه کردن شما به ولگرد

[ad_1]

شما مجموعه خود را مراقبت از خود و اهداف و شما تمام مجموعه. شما حتی در نظر گرفته راه شما خرابکاری خودتان – اما صبر کنید! چه در مورد کسانی به خوبی معنا دوستان و بستگان که:

~ با همه خوب قصد عبور همراه درهم و برهمی از خانه خود را به شما – “این را نگاه بزرگ بر شما” و یا “من می توانم با استفاده از این اما شاید شما می توانید”. (محیط و ساختار)

~ به نظر می رسد به ساکن در منفی و یا داستان درباره چگونه زندگی ناعادلانه است. (احساسات و افکار)

~ از شما دعوت به “فقط یک نیش” و یا شما را تشویق به ماندن “فقط یک کمی طولانی تر”. (عادات زندگی)

~ خجالتی و دور از جدید خود را یافت صداقت و ابراز وجود است. (دوستان خانواده و همسالان)

آنها احتمالا به این معنی نیست که هر گونه آسیب, اما آنها ممکن است به شما آسیب برساند اگر آنها هدایت شما را از مراقبت از خود اهداف شما برای خودتان تعیین کرده اید. پس چگونه شما خودتان را اول و خودخواه وقتی که دیگران در حال وسوسه انگیز شما را به ولگرد?

1. بسیار واضح و روشن خود را. اگر شما ناپایدار در تعهد خود را که از طریق نشان می دهد.

2. بپرسید آنچه شما نیاز دارید. هیچ کس نمی تواند ذهن شما را بخواند و یا می دانم چه می خواهم همه چیز را ساده ترین برای شما. چه درخواست شما می خواهید به?

3. زندگی می کنند به عنوان مثال – don’t preach. درست مثل شما نیست آماده به سالم اهداف در زمان های دیگر در زندگی خود را که ممکن است در حال حاضر آماده.

4. از پیش برنامه ریزی. فکر می کنم چگونه شما می گویند هیچ آماده سازی جایگزین و یا برنامه ریزی یک “راه فرار”. انجام آنچه شما باید انجام دهید به مراقبت از خودتان است.

5. صادق باشد. بحث در مورد اهداف خود و آنچه آنها به شما بگویم. و اگر شما در حال رفتن به پرتاب کردن و یا به دور است که درهم و برهمی و یا پس مانده غذا کیک تولد به عنوان به زودی به عنوان شما را ترک, شما لازم نیست به آن اشاره کرد.

6. را انتخاب کنید که به صرف زمان با. شما ممکن است را انتخاب کنید به صرف زمان کمتر با کسی که عادات ناسالم. فکر می کنم در مورد که در آن است که شما می خواهم به صرف زمان بیشتری را با – که باعث می شود شما احساس خوبی در مورد خودتان قهرمانان اروپا تلاش های خود را و یا یک مدل از عادات سالم و مراقبت از خود? تمرکز بر صرف زمان بیشتری را با این افراد است.

به عنوان زمان می رود و روزانه خود را به شیوه های تبدیل شدن به بیشتر از یک عادت شما محافظت از خود و مراقبت از خود بدون حتی فکر کردن در مورد آن است. تا آن آویزان برای زندگی خود را!

(c) Copyright 2005 واقعی مربیگری خدمات.

[ad_2]