مجذوب کننده عامل – 5 گام آسان برای ایجاد ثروت از داخل به خارج و نقد کتاب

[ad_1]

مجذوب کننده عامل توسط Joe Vitale تا یک راهنمای برای کار با قانون جاذبه برای ایجاد ثروت یا هر چیز دیگری که برای ماده. نویسنده طول می کشد که خواننده را از طریق 5 مرحله اصلی داستان به عنوان نمونه برای هر مرحله و تمرینات به دانش.

حیاتی می رود از طریق هر مرحله با استفاده از تجارب خود و دیگران به عنوان نمونه از چگونه هر مرحله کار می کند و اثبات این که آن را در واقع کار می کند. او شروع می شود با یک داستان جالب از چگونه این کتاب در واقع به دست می آمد با تشکر با توجه به یکی دیگر از عوامل مدت زمان طولانی به خود کمک صنعت, Bob Proctor. او گنجانده شده است بسیار جالب مسابقه برای خواننده نزدیک آغاز کتاب به نام رفاه امتحان است که بسیار مفید برای تعیین که در آن برخی از باورهای خود را در مورد پول و موفقیت در حال حاضر اقامت.

او می رود به جزئیات زیادی در مورد مراحل شروع با آنچه که او به عنوان سکوی پرشی است. در اینجا نویسنده می شود خواننده به ارزیابی که در آن آنها در حال حاضر و چه راحت آنها در این نقطه در زندگی خود. نقطه تعیین آنچه آنها نمی خواهند قبل از حرکت رو به جلو کلیدی در اینجا است. گام بعدی این است که تعیین آنچه شما می خواهید و یا جرات چیزی ارزش به عنوان او آن را خواند. در اینجا خواننده خواسته است به جرات چیزی است که بیش از جایی که آنها هستند. پاک کردن خودتان از باورهای محدود کننده و یا گم شده راز, گام بعدی حیاتی طول می کشد که خواننده را در مسیر ایجاد ثروت است. به عنوان یک یادداشت شخصی من این بخش از کتاب مهم ترین دلیل اگر شما نمی توانید به پاک کردن خودتان از باورهای محدود کننده و سپس بقیه کار نخواهد کرد به عنوان به خوبی به عنوان آن را باید. Nevillize هدف شما این است که گام بعدی فرایند احساس است که شما در حال حاضر آنچه در آن است شما می خواهید به تاکید از اینجا بودن احساس تجربه نه فقط فکر کردن درباره آن. در نهایت اجازه دهید بروید. گام نهایی این است که ساده ترین به درک اما شاید سخت ترین را انجام دهد. در اینجا حیاتی به نظر می رسد در این ایده از خواستن چیزی و رها که در مقایسه با نیاز به چیزی است و نگرانی بیش از آن که او استدلال می کند را فشار آن را دورتر از شما.

این کتاب فوق العاده است برای ساده سازی ملزومات برای ایجاد چیزی ارزشمند است. آن نوشته شده است با بسیاری از داستان ها و تمرینات به نقطه در سراسر که در نتیجه آن که هر دو سرگرم کننده و مفید است به خصوص اگر شما نیاز به زمان برای انجام تمرینات. در زمان های خاصی در فصل او تمایل به رفتن به یک کمی طولانی تر و مفصل تر از نیاز است اما به طور کلی دستیابی به یک تعادل خوب بین سرگرمی و دانش است.

[ad_2]