مایکل Beckwith و علم ثروتمند شدن

[ad_1]

دکتر مایکل Beckwith یکی از معلمان در فیلم “راز” است که بر اساس Wattles’ “کلاسیک بی انتها”. فیلم در ادامه به توضیح دهید که چگونه قانون جاذبه می تواند کمک به شما در رسیدن به اهداف مورد نظر در زندگی است. ممکن است مالی یا سلامتی, شما در واقع می تواند بهبود در هر منطقه از زندگی خود را از طریق تفکر مثبت است. پس از موفقیت فوق العاده از “راز” مایکل Beckwith پیوست دست در دست Bob Proctor و جک کنفیلد به معرفی مفهوم جهانی “این SGR باشگاه” یک گام به گام برنامه طراحی شده است برای آموزش مردم در بسیاری از راه های استاد قانون جاذبه و چگونه آن را به کار.

دکتر مایکل Beckwith پشتیبانی از قانون جاذبه و گفت آن نه تنها می تواند مورد استفاده قرار گیرد برای به دست آوردن ثروت بلکه برای رسیدن به آرامش و رضایت روحی. مردم تمرین این قانون خواهد می دانم که چگونه آن را تحت تاثیر اعمال ما و به نتیجه نهایی است. این ممکن است یک تعمیر سریع راه حل برای چالش های اجتناب ناپذیر زندگی hurls در شما اما آن را قطعا می تواند به شما قدرت و وضوح برای برنامه ریزی اقدامات خود را به طوری که نتیجه به نفع شما است. به عنوان Wattles به درستی گفت در کتاب خود “وجود دارد برخی از راه” به انجام همه چیز و هر کسی که آن را در راه است که آگاهانه یا ندانسته غنی خواهد شد.

این SGR باشگاه میزبان اقدام هفتگی جلسات و یا وام به معرفی مفاهیم علم ثروتمند شدن به مخاطب. Bob Proctor ارائه می دهد شخصی آموزش به شرکت کنندگان در این جلسات به آنها کمک کند استاد قانون جاذبه است. شرکت کنندگان نیز با توجه به سی دی که حاوی درس های معرفی شده توسط دکتر مایکل Beckwith. در حالی که این درس خلاصه شده توسط Jack Canfield, آنها آموزش داده شده توسط Bob Proctor خود را. این SGR باشگاه در نتیجه هدف به لمس زندگی مردم و الهام بخش آنها را به فکر می کنم در مورد آنچه آنها می خواهند به طوری که آنها در واقع می توانید آن را یک روز ممکن است پول یا سلامتی خوب است!

[ad_2]