قیمت میلگرد فولادی

خصوصیات شیمیایی و مکانیکی میلگردهای فولادی تولید شده در پاکستان و پیامدهای طراحی آنها. استفاده از فولاد برای تقویت بتن از قدیم الایام بوده است که به دلیل مقاومت و سازگاری آن با بتن امکان پذیر است. همچنین فولاد به دلیل قابلیت شکل پذیری و ظرفیت جذب انرژی بالا، ماده ای ایده آل برای انجام ساخت و سازهای مقاوم در برابر لرزه محسوب می شود. مواد اولیه از منابع مختلف در ساخت میله های فولادی در پاکستان استفاده می شود. در نتیجه، ترکیب شیمیایی، ساختار بلوری و خصوصیات مکانیکی این میله ها می توانند از یکدیگر متفاوت باشند. برای استعلام فوری قیمت میلگرد آجدار به صورت روزانه می توانید با ما تماس بگیرید. در این مقاله نتایج آزمایشات شیمیایی و مکانیکی بر روی میله های تقویت کننده فولاد تغییر شکل یافته دنده ای و گرم نورد سرد ارائه می شود. هر دو نوع میله در صنعت ساخت و ساز در پاکستان استفاده می شود. اگرچه ترکیب شیمیایی میله ها مطابق با الزامات استانداردهای مربوطه است، اما تعداد قابل توجهی از میله ها قادر به پاسخگویی به مقاومت و کشش مشخص نشده بودند. درصد شکست نوار برای برآورد حداقل مقاومت تسلیم مشخص شده تا 60٪ بود. تنوع زیادی در داده های مقاومت میلگرد مشاهده شد. مفاهیم طراحی استفاده از این میله ها مورد مطالعه قرار گرفت و مشخص شد که حالت خرابی اعضای خمشی ممکن است از حالت شکل پذیر به شکننده تغییر کند؛ بنابراین، پیشنهادهایی برای طراحی ایمن سازه ارائه می شود. تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان نیز انجام شده و مقادیر اصلاح شده از عوامل کاهش قدرت در خم شدن و برش پیشنهاد شده است.

شکل 6. ریزساختارهای هر دو مورد و هسته های میله های فولادی HR با مقاومت کم (a) فولاد 1 و (b) فولاد 2.

نمایش های گرافیکی رفتارهای خوردگی این دو فولاد مختلف، چه در شرایط HS و LS، در محیط های مختلف در شکل نشان داده شده است. 7-10، جایی که ابسیسا تعداد روزهای آزمایش نمونه آزمایش در محیط خوردگی را نشان می دهد و مختصات بیانگر کاهش وزن تجمعی در واحد سطح میله های فولادی است.

انواع میلگرد فولادی

شکل 9. میزان خوردگی میله های فولادی معمولی LS در آب. شکل 10. میزان خوردگی میله های فولادی معمولی LS در آب دریا واضح است که آب دریا باعث خوردگی بالاتر برای همه میله های فولادی می شود. بسیاری از محققان یون کلرید را عامل بسیار قدرتمندی برای خوردگی آلیاژهای مبتنی بر آهن ذکر کردند [20-22]. در مورد آب دریا مسلماً میزان خوردگی بالاتر به دلیل در دسترس بودن یونهای کلرید در آن بود. در مورد میزان خوردگی، مهمترین مشاهده این است که میله های فولادی با مقاومت بالا برای هر دو گروه (میله های فولادی گروه های 1 و 2) با سرعت بسیار کمتری نسبت به میله های فولادی متداول با مقاومت کم، خورده می شوند. برخی از طراحان تمرین در استفاده از میله های فولادی HS TMT اکراه نشان می دهند زیرا معتقدند این میله های فولادی در ساختارهای RCC حساسیت بیشتری به خوردگی دارند. از این مطالعه، به وضوح مشخص شده است که مقاومت بالا تنها پارامتر برای کنترل حساسیت به خوردگی میله های فولادی نیست. پارامترهای مهم دیگری نیز وجود دارد. اندازه دانه های میله های فولادی و همچنین عناصر آلیاژی که بر میزان خوردگی نیز تأثیر بسزایی دارند. از انجیر 5 و 6، کاملاً واضح است که ریزساختارهای میله های فولادی TMT بطور قابل توجهی ریزتر از فولاد LS HR مربوطه هستند. قیمت میلگرد ضد زنگ از طریق سایت آهن آلات ما به صورت لحظه ای انجام می شود.

کاربرد میلگرد

میله ها ریفای و همکاران نشان دادند که پتانسیل خوردگی نسبت به مقاومت به اندازه دانه حساس تر است [23]. تردیدی نیست که تنش باقیمانده در فولاد باعث خوردگی سریع می شود. در عین حال دانه های ریزتر نیز از نرخ خوردگی پایین تری اطمینان می دهند؛ بنابراین، مسلماً بین تنش باقیمانده که تمایل به افزایش نرخ خوردگی و اندازه های ریز دانه است که تمایل به کاهش میزان خوردگی دارند، رقابت وجود دارد. در مورد میله های فولادی HS TMT، استرس باقیمانده در حین خنک شدن خودکار آزاد می شود. نتایج خوردگی مشاهده شده نشان می دهد افزایش نرخ خوردگی به دلیل تنش پسماند (در صورت وجود) برای غلبه بر کاهش خوردگی ناشی از دانه های تصفیه شده کافی نیست. برای تولید میله های فولادی HS TMT، از فناوری بالایی استفاده می شود که حداقل تنش پسماند را در مناطق سخت شده تضمین می کند. تحقیقات قبلی [11،23] اهمیت فرایند تکنولوژیکی ساخت و پردازش میله های تقویت کننده بر روی خواص میله های مقاومت بالا را تأیید کرد. آنها ثابت کردند که میله های فولادی HS تولید شده در مسیر کار سرد حاوی سطح بسیار بالایی از تنش پسماند (تنش کلان) است که تأثیر قابل توجهی بر رفتار خوردگی میله تقویت کننده در بتن دارد. با خرید میلگرد برای مسلح کردن بتن می توانید اقدام کنید.

مشابه اندازه دانه، اثر مهم دیگری از عناصر آلیاژی بر میزان خوردگی میله های فولادی وجود دارد. از انجیر 7-10 می توانیم ببینیم، هم برای درجه مقاومت بالا و هم برای مقاومت کم، میزان خوردگی فولاد 1 کمتر از درجه مربوطه فولاد است. 2 در جدول 1، میله های فولادی گروه 1 سطح بالاتری از کروم دارند و محتوای مس که برای کاهش میزان خوردگی بسیار مثر است. در نتیجه، در همه محیط های آزمایش خوردگی، هر دو درجه میله (500 درجه یعنی میله های HS TMT یا 300 درجه یعنی LS HR) از فولاد 1، نرخ خوردگی کمتری را نشان می دهند. با توجه به همه، بحث برانگیز است که در مورد سواحل دریا یا مناطقی که به شدت صنعتی هستند، استفاده از میله های فولادی کربن ساده، چه عیارهای مقاوم معمولی و چه درجه های TMT با مقاومت بالا، برای جلوگیری از آسیب های شدید ناشی از خوردگی عاقلانه است. به ساختارهای RCC و دستیابی به عمر مفید بیشتر سازه ها. اگرچه، از نظر برخی از کاربران و همچنین طراحان تصور می شود که میزان خوردگی میله های TMT با مقاومت بالا بیشتر از میله های فولادی معمولی با مقاومت کم با ترکیبات شیمیایی مشابه است، اما هیچ مدرکی در این تحقیق یافت نشده است؛ بنابراین، میله های فولادی TMT حاوی مقدار کافی عناصر آلیاژی کاهش دهنده خوردگی مانند مس، کروم و نیکل برای استفاده در مناطق ساحلی و همچنین صنعتی مناسب ترند. قیمت میلگرد آلومینیومی و اطلاع از قیمت روزانه میلگرد آجدار و ساده با ما تماس بگیرید یا ما را دنبال کنید.

مشخصات فنی میلگرد فولادی

آزمایشات کششی دو نوع فولاد، هم در شرایط مقاومت زیاد و هم در مقاومت کم، قبل و بعد از آزمایش های خوردگی در دو محیط مختلف با استفاده از دستگاه تست جهانی انجام شد. نمایش گرافیکی رفتارهای کششی برای هر میله فولادی و اثرات خوردگی بر خصوصیات کششی در شکل نشان داده شده است. 11 و 12. در اینجا، شکل ها 11 و 12 به ترتیب به نمودار فشار تنش فولادهای گروههای 1 و 2 مراجعه می کنند. اگر اثر corr را در نظر بگیریم با افزایش قدرت و کشیدگی، به وضوح مشاهده می شود که خوردگی باعث کاهش مقاومت و کشیدگی میله های فولادی با مقاومت کم و زیاد برای هر دو گروه از میله های فولادی می شود. حال، اگر اثرات محیط آزمایش خوردگی را در نظر بگیریم، مشخص شده است که خوردگی در آب دریا بیش از آب شیرین برای خواص کششی هر دو گروه از میله های فولادی از تمام سطوح مقاومت، مضرتر است (شکل 11 و 12). همچنین پس از آزمایش های خوردگی در آب شیرین و دریا، این کشیدگی ها کاهش یافته است. عناصر آلیاژی میزان خوردگی فولادهای گروه 1 را کاهش می دهد. این بدان معنی است که چاله های تشکیل شده روی میله های گروه 1 برای میله های فولادی گروه 2 کم عمق تر و عمیق تر هستند. خرید میلگرد در بازار بر اساس ویژگی های فنی و مکانیکی، ضخامت و قطر میلگرد و وزن آن انجام می شود.

شکل 13. میله صاف، میله خورده و نمودار شماتیک که رفتارهای کششی این میله ها را نشان می دهد

سرانجام، این چاله ها بر روی میله های خورده باعث ایجاد غلظت تنش در شرایط بارگیری و تغییر رفتارهای کششی میله های فولادی می شود که به صورت شماتیک در شکل 13 نشان داده شده است. گودال های عمیق تر به معنی غلظت استرس بالاتر و احتمال خرابی زودرس بیشتر هستند. در نتیجه، میله هایی با گودال های عمیق، مقاومت کششی، مقاومت تسلیم و کشیدگی خود را نسبتاً تا حد بالاتر از دست می دهند.

نتیجه گیری

اگرچه، بسیاری از کاربران و همچنین طراحان تصور می کنند که میزان خوردگی میله های فولادی با درجه حرارت مکانیکی (TMT) با مقاومت بالا بسیار بیشتر از میله های فولادی نورد گرم (HR) با مقاومت کم با ترکیبات شیمیایی مشابه است، چنین شواهدی وجود ندارد در این کار تحقیقاتی یافت شده است. مشخص شده است که مارتنزیت های معتدل یا اندازه دانه های فریت-پرلیت و وجود مقدار کمی عناصر آلیاژی به جای سطح مقاومت میله های فولادی، برای کاهش میزان خوردگی در آب عادی یا محیط آب دریا موثرتر هستند؛ بنابراین، میله های فولادی TMT حاوی مقدار کافی خوردگی و همچنین عناصر آلیاژی تصفیه دانه مانند مس، کروم و نیکل برای استفاده در مناطق ساحلی و همچنین صنعتی که خوردگی میله های فولادی در RCC یک نگرانی بزرگ است، مناسب ترند. خرید میلگرد راد همدان به قیمت کف بازار انجام می شود.