قدرت باور

[ad_1]

من تا به حال شگفت انگیز ترین تجربه. من متوجه شدم که من همیشه منبع تجربه من. من یکی که باعث می شود خودم را خوشحال یا ناراحت. من یکی که می شود می گویند که آیا من در سعادت یا درد عاطفی. چگونه ؟ من که با گرفتن را انتخاب کنید که اعتقادات من تمرکز و داستان من را تشکیل می دهند. من نقطه قدرت همیشه دروغ در چه اعتقادات من را انتخاب کنید و آنچه نیت تنظیم کنم.

ما به طور کلی در زندگی یک محرک/پاسخ واقعیت است. معنای زندگی ما مانند ما یک انتخاب اطراف آنچه که ما احساس می کنیم و یا فراموش. کسی yells در ما و ما واکنش نشان می دهند با خشم یا ترس. کسی به ما می گوید آنها ناراضی هستند و با چیزی است که ما انجام داد و ما صدمه دیده و برداشت. ما به طور کلی فکر می کنم “محرک” ایجاد می شود پاسخ ما و در تلاش برای احساس بهتر ما معمولا سعی کنید به کسی که به ترک انجام چیزی است که باعث پریشانی ما.

در نظر بگیرید برای یک لحظه است که بین محرک و پاسخ است که اعتقاد یا داستان. در واقعیت آن است که این باور است که ما در پاسخ به نه محرک خود را. اگر شما داد و من معتقدم که خود را فریاد بد است برای من و سپس من به احتمال زیاد به پاسخ با خشم و ترس. اما اگر من خود را باور فریاد است به من یک فرصت عالی برای تمرین بودن محور یا این که خود را کامل خود بیان چیز خوبی است, پس از آن من ممکن است احساس صلح آمیز و یا حتی هیجان زده شده توسط خود را فریاد. من باور تعیین تجربه من نمی محرک.

تغییر باورهای نسبتا آسان است و تولید تسکین فوری. این جایی است که ما واقعا باید کل قدرت برای تعیین کیفیت زندگی ما را تجربه کنند. با تغییر چیزی که ما باور ما تغییر آنچه که ما می بینیم و در انجام این کار, جهان تغییرات است. شما به طور چشمگیری می تواند تغییر محیط کار خود را خود را در ارتباط با سلامتی خود و دولت خود را از ذهن فقط با بررسی و تغییر باورها.

اگر شما می خواهم به کمک نگاه کردن و تغییر باورهای خود را, تماس با من برای یک مقاله رایگان, “ده راه برای تغییر یک باور منفی”. شما شایستگی این را برای خود یک زندگی شاد و سعادت.

[ad_2]