قبل از قدرت – راز توسط روندا بایرن

[ad_1]

قبلی کتاب توسط نویسنده همان راز است ثابت می شود موثر ترین کتاب از نظر تغییر این دوره از کل یک تمدن است. مردم شروع به فکر کردن در افکار خوش بینانه با توجه به محبوبیت شدید از راز. ناشر دهلیز کتاب راز باید گفت: این کتاب به فروش می رسد نزدیک به 19 میلیون نسخه و فروش متوقف نشده است.

باید همه چیز شما می خواهید در زندگی

همان نویسنده روندا بایرن در حال حاضر در آینده با او کتاب بعدی قدرت. راز وب سایت می گوید: کتاب قبلی ساخته شده و مردم آگاه از قوی ترین قانون جهان از قانون جاذبه است. قدرت است که بیشترین نیروی فعال خواهد شد كه مردم به همه چیز مورد نظر آنها در این زندگی. نیویورک تایمز می گوید: Rhonda Byrne را نشان می دهد مردم این راه برای رسیدن به شادی و پول و همه آنها می خواهند در زندگی خود را از طریق قدرت.

او ارائه قدرتمند است

تمام اطلاعات مهم در مورد خلقت جهان شد به وضوح توضیح داده شده در راز. این نیست که قانون جاذبه یک پدیده جدید و یا Rhonda Byrne ایجاد کرده است این درست است که او ارائه آن را به ما پس قدرت ما همه تحت تأثیر جذابیت او و راه او نوشت: کتاب راز. در واقع هر دین در جهان صحبت می کند در مورد آن درست است که بسیاری از لایه ای از اطلاعات غلط و نظرات را جمع آوری کرده اند بیش از این مردم واقعا نمی توانست درک معنای واقعی از قانون جاذبه است.

Rhonda Byrne الهام بخش نویسندگان دیگر نیز

Rhonda Byrne فوق العاده متمرکز در توضیح این قانون قوی هست و این عامل باعث شد تا او موفقیت بسیار زیاد و محبوبیت او کار می کنند. Rhonda Byrne نیز الهام گرفته از کتاب دیگری است که توضیح می دهد که علم در پشت همین دلیل کتاب او راز به خوبی کار کرده است با توده ها. این کتاب با عنوان “علم در پشت راز” است که نوشته شده توسط Dr تیلور.

قدرت را به برخی از حقایق اساسی

یک ضعف آشکار (یا قدرت) از این کتاب است که آن را به شما می گوید که کارهای مشابه بارها و بارها. اما یک چیزی که حتی منتقدان نمی تواند مخالف با آن حاوی برخی از جهانی (و اساسی) حقایق زندگی است که واقعا به خوبی کار می کنند در زندگی ما است. رفتن توسط روندا بایرن رکورد قبلی وجود دارد هر امکان و قدرت را واقعا در نهایت توانمند سازی زندگی خود را.

[ad_2]