قانون Nonresistance – 7 Bob Proctor 11, فراموش, قوانین

[ad_1]

Nonresistance – با توجه به Merriam-Webster تعریف برای nonresistance است “اصول و یا عمل منفعل تسلیم به تشکیل سازمان حتی زمانی که ناعادلانه و یا سرکوبگر; همچنین: اصل و یا عمل نمی مقاوم در برابر خشونت با توسل به زور.” این تعریف از nonresistance به نظر می رسد به این معنا که قانون Nonresistance خواهد چیزی برای انجام با از دست دادن و یا درد.

در حقیقت پیروی از قانون Nonresistance نتایج در مقابل درد. عمل nonresistance در واقع سبب ما به ارمغان می آورد صلح از ذهن و همراه با دیگر 11 فراموش شده قوانین به انرژی قانون جاذبه است.

ما شنیده ایم با استفاده از nonresistance البته. مهاتما گاندی استفاده nonresistance. اما آن را مشکوک است که بسیاری از ما در حال رفتن به آن می شود به استفاده از اصول nonresistance به یک ملت است. ما نیاز به تمرین nonresistance در منطقه اندیشه و عمل است.

بارها و بارها هنگام مطالعه قانون جاذبه و 11, فراموش, قوانین, ما یادآوری می شود که ما باید به نظم و انضباط در تماشای افکار ما است. من فکر می کنم این امت فاکس یکی از اولیه معلمان از قدرت افکار ما است که گفت: اگر ما گفت: “فکر نمی کنم یک فیل” اولین چیزی که ما در مورد فکر می کنم ؟ یک فیل ، برای کار با قانون Nonresistance ما یاد بگیرند به نظم و انضباط افکار ما است. اما به جای فکر کردن به چیزی است که ما باید آموزش ذهن ما نسبت به چیزی.

در زندگی روزانه ما به نظر می رسد طبیعی به مقاومت در برابر. هنگامی که کسی مخالف ما در فکر یا عمل, اولین واکنش ما این است که به عقب براند سعی کنید را به نفع خود نقطه ما مطمئن شوید که آنها می دانند که ما حق دارند. ما ممکن است پیروز این نبرد است که راه اما ما به ندرت برنده شدن در این جنگ و نبرد بعدی در راه است. بسیاری از ما تجربه کرده اند آنچه که من فقط شرح داده شده است. آنچه که ما ممکن است بدانید این است که بسیار انرژی از مقاومت مجموعه جاذبه برای مبارزه بعدی.

راه حل این است که آنچه در امت فاکس تماس کلید طلایی. برای به دست آوردن پیروزی خوب یا خدا در همه چیز و به نوبه خود به دور از تمام افکار هستند که در هماهنگی با حقایق جهانی. یادگیری برای پاسخ به جای واکنش نشان می دهند. این است که در واقع بسیار قدرتمند و موقعیت از آن به کار گیرند. به جای جانبداری خودمان را با ناهماهنگی قانون Nonresistance ما متصل با متعادل عمل است. هماهنگی خود را با هماهنگی ما نیز هماهنگی خود را با همان انرژی است که با این نسخهها کار با قانون جاذبه است.

این فقط نوک کوه یخ در این درس در قانون Nonresistance. اطلاعات بیشتر در مورد nonresistance و سازمان دیده بان زندگی خود شروع به جریان با هماهنگی و فراوانی است.

[ad_2]