قانون جاذبه یک سنگ پله به جهان

[ad_1]

قانون جاذبه (LoA) توضیح داده شده است به عنوان یک راهرو و به عنوان یک کلید برای باز کردن قفل پتانسیل و توانایی هر فرد را به عنوان به خوبی به عنوان جوهر و یا نیروی که متحرک کل جهان.

همچنین می تواند به عنوان منبع اولیه از قدرت و یا پایه و اساس گذشته جوامع و تمدن ها. با این قانون, قدرتمند, چرا بسیاری از مردم نمی دانند در مورد آن و یا از آن استفاده کنید ؟ قرن ها پیش برخی از افراد تا به حال کشف شده و از آن استفاده می شود اما از طریق ما منطقی و تدریجی تکامل فکر انسان آگاهی از این قدرت از دست داده بود برای بسیاری از مردم است.

قانون جاذبه می تواند به شما بسیاری از چیزها را در زندگی خود چیزهایی مانند:

  • واقعا خوشحال رضایت زندگی;
  • سلامت کامل;
  • توانایی تبدیل که شما می خواهید به;
  • توانایی آشکار هر دو کوچک و بزرگ موفقیت;
  • توانایی غلبه بر حال و آینده موانع;
  • و بسیاری از

این قانون جهانی وجود دارد در همه چیز در طبیعت از کوچکترین جزء از جهان و همچنین کمک می کند تا به حکومت به اشکال مختلف از زندگی است. با این همه قدرت قانون است نه جادویی نه نشانی از آن وجود داشته باشد تنها یک گروه کوچک از مردم است. هر کس می تواند استفاده از این قانون در هر زمان تا زمانی که فرد می تواند درک و اصول خود را به درستی.

قانون جاذبه شامل جهان, اما آن است که هنوز هم قابل دسترسی است. این کار می تواند برای هر کسی است. فکر می کنم از ثروتمندترین افراد در جهان چگونه کار می کنند تا راه خود را به بالای هرم در مناطق خود را از کار ؟

آنها جذب همه چیز را آنها می خواهند چرا که آنها فکر می کنم از هیچ چیز دیگری اما عمیق ترین خواسته ها در زندگی است. این میل قوی همراه با عمل و برخی چیزهای دیگر را فعال کرده و آنها را به ما قدرت کامل از قانون است. قانون جاذبه را انتخاب نمی کند مردم آن را با این نسخهها کار برای هر کسی که مجموعه همه چیز در حال حرکت است.

برای شروع استفاده از این قانون شما نیاز به پاک کردن منفی در زندگی خود و در آغوش افکار مثبت. حتی اگر شما بر این باورند که شما باید آمار بسیار پایین از زندگی خود را به عنوان طولانی به عنوان شما در حفظ و خود را از افکار مثبت و تمرکز با قصد آنچه شما می خواهید در زندگی, این قانون برای شما کار خواهد کرد. آیا شما فکر می کنم که های مختلف افراد ثروتمند در جهان را از دست داده است مبالغ زیادی از پول را قبل از ؟

آنها آن است که غیر ممکن است به فکر می کنم که آنها را از دست داده است مبالغ زیادی از پول را از طریق تصمیم گیری های بد یا شرایط. اما آنها هنوز هم باقی می ماند ثروتمند. چرا ؟ زیرا آنها بر این باورند و با استفاده از قانون جاذبه. آنها می دانند که چگونه به فاش کردن آنچه که آنها واقعا می خواهید در زندگی که آنها را می دهد یک مزیت بزرگ بیش از افراد دیگر است. این قانون جهانی را ندارد طرف. اگر کسی فکر می کند تنها در مورد بدترین چیز در زندگی این چیزهای منفی خواهد آمد به آن شخص است. او جذب یا آگاهانه یا ناخودآگاه آن چیزهایی که او فکر است.

قانون جاذبه است که همه در اطراف ما و در عین حال کسی نمی تواند احساس شنیدن لمس و یا طعم آن را هنوز مانند گرانش آن وجود دارد. شما آگاه هستند از جاذبه زیرا این عمل بر شما و اقدامات خود را روزانه است. این قانون همچنین اعمال بر شما و اقدامات شما را بدون اینکه از آن آگاه است.

این است که آیا شما آن را دوست دارم یا نه.

برای به دست آوردن درک بهتری از چگونگی این قانون جهانی و دیگر قوانین جهانی می تواند مورد استفاده قرار گیرد را به ثروت, سلامت, عشق, موفقیت و فراوانی را به زندگی شما, قانون جذب مربی می تواند مورد استفاده قرار گیرد برای هدایت شما را به تفکر مناسب الگوی.

[ad_2]