قانون جاذبه کمک: چگونه برای تبدیل شدن به یک ارتعاشی مسابقه به خواسته خود

[ad_1]

هر چند من شکسته این موضوع در برخی دیگر از نوشته ها در قانون جاذبه مردم هنوز از من بپرسید که چگونه آنها می تواند تبدیل به یک ارتعاشی بازی به خواسته های خود را. بنابراین این مقاله به توصیف روند چگونه شما تبدیل به یک ارتعاشی مسابقه به خواسته خود.

ما می تواند شروع یک روحانی به عنوان مثال اما بیایید شروع با چیزی است که ما می توانیم درک همه: زود بیدار شدن. خوب بعضی از ما هیچ مشکلی گرفتن (و باید سهم خود را صبح استراتژی با بقیه از ما); اما برای بقیه از ما می تواند همه را به ارتباط داشتن به زود و نه مایل به. و دلیل ما این مشکل است زیرا ما باید به خواسته های متضاد. که من به این معنی نیست که اگر شما زود به وانت مهم دیگر خود را از فرودگاه شما واقعا تمایل به وجود داشته باشد برای معشوق خود را; با این حال شما نیز تمایل به ماندن در رختخواب که در آن راحت و گرم و شما لازم نیست که به چیزی جز لذت بردن از زندگی. و چه اتفاقی می افتد زمانی که ما تمایل دو چیز است که جنگ ما احساس عجیب و غریب و نمی دانم چه باید بکنید اگر یک میل همیشه overpowers دیگر. سارتر می نویسد: در این مورد در هستی و نیستی با این استدلال که وقتی کسی در یک معضل است به این دلیل است که آنها باید گزینه های متعدد و در حال حاضر انتخاب شده, اما نمی خواهید برای مقابله با انشعابات آن انتخاب است.

امیدوارم شما رو رانش من اما فقط برای روشن شدن من اشاره کرد که بسیار سکولار سطح به منظور به انجام رساندن چیزی است که شما باید برای تبدیل شدن به یک ارتعاشی بازی را به میل خود. چه ارتعاشی بازی دوباره ؟ به vibrationally بازی است که به لحاظ عاطفی و شناختی هماهنگ و تمایل خود را. برای مثال در فرودگاه مثال عشق خود را برای شخص شما باید وانت در فرودگاه (یا ترس از خشم) خواهد شد به احتمال بسیار زیاد این چیزی که شما هل دادن برای رفتن به فرودگاه. به منظور دریافت خود را برای رفتن به فرودگاه شما باید خودتان را به یک موقعیت که در آن شما باور دارید و احساس می کنید که شما نیاز به رفتن به فرودگاه.

قانون جاذبه کار می کند این اصل دقیق. در واقع برخی از افراد استدلال می کنند که قانون در اینجا متوقف می شود: همه شما در حال انجام است تنظیم ناخودآگاه ذهن و فرآیندهای آن.

اما دیگران ادامه استدلال می کند که زندگی کار می کند این راه در یک سطح معنوی نیز هست. این معلمان استدلال می کنند که اگر شما واقعا تمایل به چیزی است که شما باید برای اولین بار آن را تصور کنید که اگر این اتفاق می افتد (یعنی باور و احساس می کنید مانند آن اتفاق می افتد) اجازه رفتن از تمایل و پس از آن احساس و بر این باورند که تمایل خود را در حال آمدن است به شما. اگر شما قادر به نگه داشتن خود را از باورها و احساسات هماهنگ با خواسته های خود را و سپس شما خواهید بود یک آهنربا را به خواسته های خود را به دلیل چیزهایی مانند جذب مانند همه چیز.

[ad_2]