قانون جاذبه – چگونه برای ایجاد یک قدرتمند پول پورتال

[ad_1]

آیا قانون جاذبه واقعا کار وقتی که می آید به جذب پول بیشتر ؟ این سوال در ذهن بسیاری از مردم است. مطمئن شوید که آن کار نمی کند اما وجود قوانین و اسرار برای جذب پول است که تغییر جریان پول در مسیر خود را هنگامی که شما می دانید چگونه از آن همه کار می کند.

در حال حاضر شما ممکن است احساس ترس و سرخوردگی و یا فقط گیر کرده است. وجود دارد تمام جهان گسترده ای از امکانات را برای زندگی می شود و با تجربه اما در آن همه از رسیدن به خود را به خاطر شما کوتاه در پول است. خوب پس شما فکر می کنید به هر حال. هیچ یک از آنچه فکر می کنید در مورد پول است واقعا درست است و حتی اعتقاد به این که شما نیاز به پول برای زندگی است که شما می خواهید.

برای شروع با فراموش کردن همه پول تصدیق

من می دانم که تمام تجارت به شما بگویم که پول تصدیق را تغییر دهید ذهن شما. پول تاکید به شما کمک خواهد کرد برای جذب پول بیشتر. بسیاری از کسانی که تجارت ساخته شده از پول به شما گفتن این مهملات. شما می دانید آن مزخرف همچنین از آنجا که شما هنوز هم خواندن این مقاله به جای صرف پول شما باید به حال از استفاده از آن پول تصدیق.

قرار دادن تمام جوک های گذشته وجود دارد یک راه قدرتمند جذب و این مستلزم آن است که شما برای اولین بار تبدیل به آگاه از خود را بسیار خود و طبیعت به عنوان یک آهنربا. هنگامی که شما تبدیل به آگاه از درون خود را از درجه اعتبار ساقط و نحوه استفاده از الهی خود را به مرکز شما می توانید پول خورد و یا هر چیزی مورد نظر شما برای شما. قانون جاذبه را تبدیل به یک بازی برای شما. توانایی خود را به فاش کردن افزایش خواهد یافت.

شما می توانید قانون جاذبه شما را به آنچه مورد نظر شما هنگامی که شما یاد بگیرند که چگونه به منظور جلب شدید قدرت مغناطیسی نسبت به شما ، که راز واقعی. برای اولین بار شما را تبدیل به مغناطیسی و سپس شما را جلب آنچه شما می خواهید.

فکر می کنم از یک آهنربا و چگونه آن را ترسیم فلزات از تمام زوایای مختلف. آن را نمی کشی از یک طرف به تنهایی آن را مغناطیسی جذب از چند طرف و آن طوری که بسیار سریع است. آن را غیر قابل مقاومت است به همه اشکال دیگر از فلز.

که راز واقعی برای استفاده از قانون جاذبه. اکثر مردم باید قانون جاذبه در جهت معکوس. شما باید اول تبدیل به پورتال برای قدرت خام. این یک قدرت کیهانی آنقدر بزرگ است که شما می تواند هر چیزی.

تصور کنید که قادر به شارژ خود را که شما را تبدیل به غیر قابل مقاومت به تمام چیزهایی که شما می خواهید. استفاده از قانون جاذبه سپس تبدیل خواهد شد راحت تر. وجود خواهد داشت هیچ مبارزه هنگامی که شما ایجاد تمایل چرا که میل را میل شما.

پول خواهد شد و تمایل به سمت شما حرکت می کند

اگر شما را در درک ماهیت انرژی شما را درک خواهد کرد که همه چیز را زنده زنده در جهان از جمله چیزهایی که از نظر ما مرده است. انرژی هرگز نابود شود; آن است که همیشه در حال حرکت و تغییر شکل. پول نیز انرژی است. به عنوان شما را تبدیل به بیشتر مغناطیسی پول شما را دنبال کنید. شما خواهد شد تعقیب پول و نه آن را به پیدا کردن راه خود را به شما به راحتی. قانون جاذبه را تبدیل به یک بازی برای شما.

[ad_2]