قانون جاذبه – پیدا کردن خود را قدردانی سنگ

[ad_1]

آیا شما به یاد داشته باشید قدردانی سنگ از فیلم “راز”?

در واقع قدردانی سنگ است که فقط یک سنگ طبیعی. هیچ چیز ویژه ای در مورد آن واقعا علاوه بر معنا و ارزش است که به آن داده شد. و سنگ ناشی از معجزات.

با توجه به فیلم, صاحب این سنگ با قرار دادن سنگ در جیب خود هر روز صبح و در حالی که انجام این کار, او فکر همه چیز او بود ممنون در مورد. هر شب او را سنگ را از جیب خود دوباره و دوباره او را احساس قدردانی برای حوادث در زندگی خود را.

یک روز او یک بازدید کننده و در حالی که او برای رسیدن به کلید های خود را از دست داد سنگ. او گفت: بازدید کنندگان در مورد آن. بعد مهمان خود را فرستاده او را در یک ایمیل گفت که او بیمار و در حال مرگ است و او نیاز به یک قدردانی سنگ. برای اینکه یک داستان کوتاه او سنگ و پسر زندگی می کردند و آنها حتی پول یک بیمارستان با فروش دیگر قدردانی سنگ.

شما می توانید پیدا کردن خود را قدردانی سنگ و آن را حتی نمی باید به یک سنگ. آنچه مهم است این است که این مورد به شما یاد سپاسگزار بودن.

من یک بار دچار از دست دادن بزرگ. در ابتدا من افسرده بود و فقط می خواستم به مرگ است. من نمی خوردن یا خواب.

پس از آن من به یاد داشته باشیم که قانون جاذبه می گوید که چه شما از ارسال شما باید دریافت خواهید کرد و من واقعا نمی نیاز به کارهای بیشتری باید ناراضی. بنابراین من شروع به تغییر طرز فکر من است.

من چیز مورد نیاز برای حمایت از من به طوری که من می نکنید که این واقعیت مهم است و من در بر داشت یک جواهر است که تا به حال یک معنی خاص برای من است. به من این جواهر را نماد عشق و بار خوشحال. هر روز صبح من آن را قرار داده است و من در زمان یک لحظه به این احساس عشق و شادی و هر شب من آن را در زمان خاموش کردن دوباره احساس همان احساس.

پس از سه ماه زندگی من تغییر برای بهتر. آنچه که من از دست داده بود, من تا به حال به دست آورد (به جز چربی از دست دادم با خوردن نیست) و من می دانم که بخشی از راز من را انتخاب کرده اند قدردانی سنگ.

چه سنگ می تواند شما در پیدا کردن که نماد آنچه شما می خواهید برای به دست آوردن?

[ad_2]