قانون جاذبه و زمان فشرده انرژی

[ad_1]

محبوب اما غلط در بیانیه ای که “دانش قدرت است.” امروز در قرن 21 جهان بیانیه ای که دور از واقعی است. دانش قدرت نیست اما تنها قدرت بالقوه بالقوه بودن کلمه کلیدی و تا زمانی که قدرت بالقوه کارگردانی شده است در چیزی با نظر به دستیابی به یک هدف و یا اضافه کردن مقدار آن باقی می ماند چیزی جز قدرت بالقوه.

یکی از موثر ترین راه برای افزایش پتانسیل و یا امکان چیزی است که به معرفی عنصر زمان است. با کاهش مقدار زمان آن طول می کشد به انجام چیزی است که شما در حال فشرده سازی انرژی مورد نیاز برای به انجام رساندن این کار موجب افزایش پتانسیل خود را فقط به عنوان در قیاس از دانش است. شاید ساده ترین راه برای توضیح این مفهوم است; انجام بیشتر در زمان کمتر.

علم ثابت کرده به ما که کاملا همه چیز را در جهان هر دو محسوس و نامحسوس تشکیل شده است از انرژی از جمله چیزهایی و یا شرایط شما در حال تلاش برای جذب به زندگی خود را. و با توجه به عملکرد قانون جاذبه همه چیز یا هدف از این بحث ‘انرژی’ مشابه مشابه و یا لرزش همواره به یکدیگر جذب شده در مقرر زمان. این نتیجه می رود به همین دلیل است که به منظور یک چیز مشابه و یا انرژی به میل شما را نگه دارید در ذهن خود را به شما جذب می شود در کوتاه زمان شما باید برای فشرده سازی این انرژی که تمایل خود را تشکیل شده است به یک .

بیایید ببینید چند نمونه است که ممکن است کمک به شما را در درک مفهوم زمان فشرده انرژی است. نگاهی به سفر در یک ماشین مثلا. هنگامی که به سفر در یک ماشین و شما افزایش شتاب چه اتفاقی می افتد ؟ شما کاهش زمان آن طول می کشد برای رسیدن به مقصد خود را. بنابراین اگر خود را “مقصد” است که خرید یک ماشین در حال عبور امتحان خود را افزایش درآمد و بهبود سلامت خود را, و غیره, یک راه برای رسیدن به مقصد خود را سریعتر به انجام بیشتر از چیزی است که باعث, که منجر به گرفتن شما را به مقصد خود را, است که این اثر در یک دوره کوتاه از زمان.

یک مثال; اگر شما را به یک سنگ قرار داده و آن را تحت یک ضربه بزنید و اجازه دهید قطره آب بر روی سنگ های کوچک شما را پیدا خواهد کرد که در نهایت این سنگ به احتمال زیاد برخی از پوشیدن بیش از این دوره از دوره بسیار طولانی از زمان, شاید حتی سال. اما نگاهی که همان مقدار آب و اعمال فشار بالا که از یک شیر آب و یا شلنگ و مستقیم آن را در همان راک و شما به احتمال زیاد خرد یا انحلال سنگ در نرخ بسیار سریع تر شاید چند روز یا چند هفته. این چیزی است که انرژی فشرده به هم می کند.

در حال حاضر با توجه به قانون جاذبه و آشکار نیت خود را با استفاده از زمان-فشرده انرژی اگر شما صرف 1 بخش انرژی ذهنی برای 30 روز شما باید 30 بخش انرژی بیش از 30 روز درست است ؟ در حال حاضر مفهوم زمان-فشرده انرژی را به جای آن بگویید شما را به صرف 10 بخش انرژی در تمایل خود را بیش از 3 روز است. در هر دو مورد شما باید صرف 30 بخش انرژی در تمایل خود را, اما به عنوان شما را دیده اند از ما نمونه قبلی شما خواهد شد به احتمال بسیار زیاد دیدن نتایج سریعتر هنگامی که شما معرفی مفهوم زمان-فشرده انرژی است.

این مفهوم از زمان فشرده انرژی بدست آمده از زمینه فیزیک کوانتوم و من شما را تشویق به خواندن بیشتر در مورد این موضوع به تعمیق درک خود را. اما می دانم که بدون سایه شک است که این مفهوم را تا حد زیادی و به صورت تصاعدی افزایش و تقویت عمل خود را از قانون جاذبه است.

[ad_2]