قانون جاذبه – ما فکر می کنیم خودمان را به

[ad_1]

اگر شما خواندن فکر ارتعاش توسط ویلیام واکر اتکینسون او اشاره می کند: “ما تا حد زیادی از آنچه که ما فکر خودمان را به حال تعادل نمایندگی بودن شخصیت پیشنهادات و افکار دیگران که به ما رسیده یا به طور مستقیم توسط پیشنهادات کلامی یا telepathically با استفاده از این امواج اندیشه.”

هنگامی که ما در مورد آن فکر می کنم ما به طور کلی نگرش ذهنی واقعا تعیین آنچه که ما فکر می کنم و آن را به دیگران منتقل و آنچه ما قادر به دریافت به عنوان به خوبی. به طور معمول ما فقط دریافت افکار هستند که همگام با ما به طور کلی نگرش ذهنی. افکار آمدن به ایالات متحده هستند که در هماهنگی با وضعیت روانی ما اغلب به ثبت نام نیست و به همین دلیل ما تاثیر می گذارد ،

کسانی که این باور را در خود و حفظ نگرش ذهنی مثبت از اعتماد به نفس و عزم و اراده به احتمال زیاد به تحت تاثیر منفی و افکار منفی از دلسردی و شکست آمدن از کسانی که افکار سقوط به این منفی دسته. از همه مهمتر ما به ما جذب افکار دیگران است که در خط با افکار ما است.

کسی که فکر می کند موفقیت را بیشتر از اغلب نمی تواند جذب دیگران با افکار مشابه و آنها را به یکدیگر کمک کنیم. کسی که اجازه می دهد تا ذهن خود را به ساکن به طور مداوم بر افکار عدم جذب دیگران با مشابه نگرش منفی و هر تمایل به جلو و پایین هنوز هم بیشتر. ما به طور کلی ببینید که ما نگاه کنید.

اما به یاد داشته باشید شما دارای قدرت به نوبه خود شماره گیری مثبت با تلاش و اراده. و البته این به همان اندازه درست است که شما ممکن است اجازه می دهد خود را به رها کردن به پایین و منفی جای خود با بی دقتی و یا ضعیف خواهد شد.

تغییر الگوهای فکری دشوار است. یک ابزار مفید است که استفاده از اظهارات مثبت. تصدیق خود در پاسخ نیست اما آنها در خدمت یک هدف دو قسم است: (1) آنها تمایل به کمک به ما در ایجاد نگرش جدید و نقطه ما در جهت شخصیت سازی – علم ساخت خودمان را بیش از. (2) آنها تمایل به بالا بردن الگوهای فکری ما به سطوح بالاتر بنابراین ما ممکن است به نفع مثبت امواج اندیشه های دیگران در همان هواپیما از فکر.

اینکه آیا یا نه ما این باور را در آنها ما دائما در حال ساخت و تصدیق. آن دسته از افراد که ادعا می کنند آنها می توانید چیزی را انجام دهید و آن را ادعا صادقانه – توسعه کیفیت منجر به دستیابی به هدف و در همان زمان باز کردن ذهن به پذیرش افکار در آینده به کمک در انجام. اگر, از سوی دیگر, یکی می گوید و احساس می کند که آنها در حال رفتن به شکست و شک و ترس را نگه دارید و ذهن خود را به افکار است که می تواند کمک و باز کردن ذهن خود را به شبیه منفی.

چه تصدیق شما با استفاده از امروز برای ایجاد انرژی روانی نیاز به قرار دادن خود را در هماهنگی با مثبت ؟ چرا این یکی را امتحان کنید برای اندازه “من ادعا تسلط من خود واقعی”. آن را امتحان کنید و تکرار این کلمات مثبت و صادقانه در طول روز است. اگر تصویر شما روشن است, شما خواهد شد به طور پیوسته رشد برای تبدیل شدن به آنچه که شما باید در ذهن داشته باشند.

[ad_2]