قانون جاذبه را ممنوع کلمه ممکن است راز واقعی

[ad_1]

چیست راز واقعی برای فعال کردن قانون جاذبه? مردم دیده اند “راز” و خواندن بسیاری از کتاب های نوشته شده در مورد این موضوع. آنها نوشته اند که آنها چه می خواهند و قرار خود را از افکار مثبت را به جهان است. برخی از آنها دیده می شود قانون جاذبه کار می کنند و دیگران را درک نمی کنند به همین دلیل به نظر نمی رسد که برای آنها کار.

برخی احساس می کنید قانون جذب همیشه کار نمی کند. آنها فکر می کنم این فقط یک نظریه است. در واقع قانون جاذبه کار می کند 100 ٪ از زمان. این یک قانون درست مانند گرانش است. هنگامی که شما قطره یک سیب نمی کند آن را به زمین سقوط برخی از زمان و در هوا شناور دیگر بار. گرانش یک قانون است. اپل همیشه به زمین می افتد.

وجود دو کلید برای ساخت قانون جاذبه کار می کنند. برای اولین بار بسیاری از کسانی که نمی دیدن نتایج باید مقابله با نیات آنها آگاه نیست. آنها می گویند آنها می خواهند پول بیشتر اما در اعماق آنها احساس افرادی که ثروتمند هستند بد هستند. ناخودآگاه آنها نمی خواهند برای جذب پول و آن باقی می ماند به دور از آنها. دوم اکثر مردم درک نمی کنند و نیاز به ارتعاش در راه است که یک مسابقه برای آنچه آنها می خواهند به خود جلب کند.

ارتعاشی سطح و فکر ارتعاشات شرایط که به ندرت دیده می شود و شنیده می شود در جریان اصلی قانون جاذبه ادبیات سی دی و دی وی دی. متاسفانه بسیاری از دانشجویان و پزشکان از قانون جاذبه نمی دانم چقدر مهم لرزش است و چگونه آن را کنترل کنید.

اصلی متن ناپلئون هیل “فکر می کنم و رشد ریچ” با استفاده از کلمه ارتعاش چندین بار. 1937 نسخه دکتر هیل کتاب را شامل نمی شود هر گونه اشاره به ارتعاش. ناشر ویرایش کلمه. ناشر می خواستم “فکر می کنم و رشد غنی به عنوان خوانده شده مانند یک کسب و کار کتاب و هر گونه ارجاع به ارتعاشات و اگر انرژی حذف شد.

استر هیکس بود در نسخه اصلی فیلم “راز”. در مصاحبه با اپرا وینفری او نشان داد برخی از جزئیات یک تماس تلفنی او از Rhonda Byrne. در تماس تلفنی Rhonda به او گفت که کلمه “لرزش” نیاز به ویرایش از او به خوبی شناخته شده قانون جاذبه فیلم 70 سال پس از ناپلئون هیل ناشر ویرایش کلمه.

قانون جذب مربی و نویسنده مایکل Losier درک اهمیت لرزش در معادله. در کتاب خود “قانون جاذبه” او توضیح می دهد که اهمیت ارتعاشی در یک سطح است که یک بازی به آنچه مورد نظر است در زندگی. با توجه به Losier افکار خود را تولید احساسات و کسانی که احساسات تولید ارتعاشات و یا آنچه که مردم معمولا از آن به عنوان خوب یا بد vibes.

راز واقعی برای فعال کردن یا واقعا کنترل, قانون جذب را در زندگی خود به طور کامل آگاه از آنچه شما احساس می کنید. بیشتر و بیشتر توجه خود را به آنچه احساس می کند خوب است. کسانی که احساسات خوب را تولید ارتعاشات مثبت و شما در راه خود را.

[ad_2]