قانون جاذبه راز – توقف تلاش خیلی سخت!

[ad_1]

بسیاری از مردم سعی کنید بسیار سخت برای قرار دادن قانون جاذبه به استفاده از آشکار اهداف خود است. اما در اینجا یک راز: اگر شما سعی می کنید بیش از حد سخت, شما ممکن است خودتان را راه اندازی برای شکست است.

جوانا حضور داشتند یکی از قانون جاذبه کلاس. او با من به اشتراک گذاشته چگونه به شدت او سعی کرد روز پس از روز برای قرار دادن روش های جذب به کار می کنند. هنوز هم او آشکار نیست فرصت شغلی او مورد نظر است.

مشکل او این است که یک مشترک برای بسیاری از مردم است. این راه حل بسیار ساده است.

ذهن ناخودآگاه قدرت

ذهن ناخودآگاه “جن سحر و جادو لامپ” قدرت پشت سر قانون جاذبه است. هنگامی که شما آگاهانه به آن دستورالعمل های روشن و تصاویر در مورد آنچه که شما می خواهید و رضایت شما احساس می کنید زمانی که تمایل می آید به تصویب جن با استفاده از آن گسترده منابع آن را به یک واقعیت برای شما.

بنابراین در اینجا مهم ترین قانون: “به آشکار تغییر با ذهن ناخودآگاه خود را, شما نیاز به کاهش خود تلاش آگاهانه.”

برای مثال بیایید می گویند شما مشکل خواب سخت شما سعی می کنید برای رفتن به خواب بیشتر wide awake شما خواهد ماند. این است زیرا هنگامی که شما سعی می کنید سخت” برای انجام کاری به ذهن ناخودآگاه خود معتقد است که این کار بیش از حد دشوار است.

بنابراین به عنوان شما را از قانون جاذبه را به کار, آن را یک راز مهم برای انتقال هیچ آگاهانه فشار به ذهن ناخودآگاه خود را. حفظ تلاش های خود را متمرکز و روشن و سرگرم کننده ، خود را ناخودآگاه هیچ نشانه ای که به شما نیاز دارد و یا این که ممکن است هدف سخت برای به انجام رساندن.

زمانی که من پیشنهاد کرد که جوانا فقط استراحت و یک زمان خوب در حالی که استفاده از این راز چندین جدید فرصت های شغلی محقق برای او در روز. او به من گفت: “آن را مانند سحر و جادو!”

در اینجا چند روش ساده “راز” قوانین هنگامی که شما با استفاده از اصل جاذبه:

  • تمرکز بر روی آنچه که شما می خواهید با شادی و لذت
  • می دانیم که ذهن ناخودآگاه خود را قادر به جذب آن
  • انتظار می رود که آنچه شما می خواهید و می خواهد اتفاق می افتد
  • سرگرم کننده خود را با قانون جذب تکنیک های

پس از همه, شما لازم نیست که به خواهش جن شما را به آنچه شما می خواهید. شما فقط آن را بگویید آنچه شما می خواهید و اجازه دهید آن را به انجام کار خود را. بنابراین رویکرد خود ناخودآگاه خود را با یک حس آرامش و امید. و اجازه دهید آن را جذب دقیقا آنچه شما می خواهید به زندگی خود را.

[ad_2]