قانون جاذبه در خود آشنایی و خواستگاری

[ad_1]

قانون جاذبه دولتی که شما را به زندگی خود جذب فرصت ها و موقعیت هایی که در هماهنگی با افکار غالب خود را.

قانون جاذبه بوده و به تدریس و آموخته مورد بحث و تمرین پس از دوره مصر باستان مدارس رمز و راز. آن است که هنوز هم به عنوان مربوط به امروز به عنوان آن بود. آن است که هر دو معتقد بودند و بدنام شدن توسط مردم به عنوان درست و نادرست است.

یک مفهوم از این قانون این است که همه چیز شما باید یا فقدان در زندگی جذب شده به شما توسط افکار خود را. هر دو از کتب و منابع دیگر یاد بگیرند ما به عنوان یک انسان گمان در قلب خود را پس او است. تجربیات شخصی ما نشان می دهد برای مثال که هر که ما مشکل و یا مضطرب بیشتر ترس یا افکار شیطانی که از طریق تصویب ذهن ما بیشتر ناراضی ما تبدیل شده است.

این موقعیت است که با نفوذ به این معنا است که بسیاری از چیزهایی که عبور از ذهن ما هر لحظه از روز است. برخی از آنها زیبا هستند و افکار دیگران زشت افکار.

برخی از آنها ماهواره, افکار, افکار ترس و برخی از زمان ها و افکار شجاعت افکار از عشق و صلح است.

یکی دیگر از مفهوم این قانون این است که شما می توانید خود را تغییر دهید در حال حاضر شرایط با تغییر راه شما فکر می کنم. اگر خود را غالب افکار شده اند افکار شرارت و ترس شما می توانید آن را به افکار از عشق و شجاعت است.

قانون جاذبه کار در روابط به عنوان نشانی از آن را در موقعیت های دیگری از زندگی است. دوستیابی, خواستگاری و ازدواج, روابط, را, رشد, بود کوتاه قد کاهش یا متلاشی با توجه به غالب فکر آن درگیر است. مردم در روابط خود خواسته روابط است جریان رشد و درخشان. اما نتیجه واقعی است که می تواند به دست آمده خواهد بود تعیین می خواسته اما غالب فکر می کردم. وجود دارد یک ضرب المثل معروف در توسعه شخصی که توصیف وضعیت در اینجا. آن است که در حالی که مردم آرزو مثبت آنها تا پایان تفکر منفی است.

بسیاری از دیدار با یک تاریخ بالقوه و یا همسر و تمایل برای یک رابطه شاد است برانگیخته است. اما ترس از دست دادن در مجموعه. این ترس از دست دادن غالب تفکر خود را شما ایجاد یک فکر شکل است که پخش بیش از همه جو اعلام کرد که آنچه شما واقعا می خواهید به از دست دادن در این بازی است. به عنوان یک انسان گمان شروع به آشکار.

ما ممکن است مقصر ما ارتباط وای شخص دیگر و یا از یک لیست از یک هزار و دلایل دیگر و یا شرایط. حقیقت این است که این نتیجه رسیدیم که یکی از ما گفت: ذهن ما است که ما می خواستیم از طریق تفکر ما. ایجاد می کنیم چه اتفاقی می افتد به ما راه ما فکر می کنم.

چگونه به استفاده از این قانون – تجزیه و تحلیل رابطه فعلی شما وضعیت یا بیماری و ببینید که چگونه آن را موافق با راه شما در حال فکر کردن. اعتبار و مسئولیت این نتیجه که آیا خوب است یا بد. تصمیم می گیرید آنچه شما می خواهید در مورد آن انجام دهد. نگاه به زندگی خود و بپرسید که چه چیزی در من است که ریشه فعلی من نتایج. تصور به عنوان یک اصل است که شما معمار زندگی خود و سرنوشت. شناسایی و نوشتن آنچه که تغییرات لازم را در تفکر خود را برای تغییر و یا بهبود شما می خواهید در زندگی خود را. شروع به فکر کردن که در امتداد خط.

موفق باشید.

[ad_2]