قانون جاذبه درس – با استفاده از انرژی از پشیمانی برای جذب آنچه شما می خواهید

[ad_1]

چند هفته پیش من با تاسف. زمانی که من در زمان نگاهی به من و افکار من کشف شد که همه آنها متمرکز در گذشته است. من با تاسف در مورد کلمات من صحبت نکرده بود را من گرفته نشده بود و گزینه های که من تا به حال تصویب است. بنابراین من در زمان از قلم من و کاغذ و من نامه نوشت به من عالی خود و درخواست راهنمایی.

هدایت من تبدیل شده من احساس پشیمانی به قدرتمند مشتاق انرژی و بنابراین من می خواستم برای به اشتراک گذاشتن اخیر این داستان با شما. در اینجا چیزی است که من بالاتر خود گفت:

“تاسف است که یک سیگنال است که شما به دنبال در جهان خود را با محدود کردن افکار به جای فراوان هستند. شما فکر می کنم که فرصت های از دست رفته هرگز آید. شما فراموش نکنید که زندگی نگه می دارد و شما بیشتر از آنچه شما واقعا می خواهید. آن است که کمی سختتر به اعتماد این که رویاهای بزرگ خود را در حال و نه در آخرت راه شما می خواهید آنها را به. شما را خود روابط صمیمی پول در بانک و سلامتی یا موفقیت در کار را به آرامی انجام دهید ؟

تمرین با چیزهای کوچکتر و توجه کنید که چگونه شما می توانید خود را به نوبه خود تاسف به انرژی های مثبت است که با این نسخهها کار برای شما و نه بر علیه شما. هنگامی که شما می دانید چگونه به اتهام احساسات خود را برای جذب چیزهای کوچک شما می دانید که چگونه برای جذب بزرگتر خود خواسته به عنوان به خوبی.”

که در آن نقطه من تا به حال یک Aha! لحظه ای. در اینجا چیزی است که من متوجه شدم و بعد چه اتفاقی افتاد.

فقط من قبل از نقل مکان به خانه جدید من خریدم یک جفت تاشو صندلی فلزی برای آشپزخانه جدید. آنها تا به حال ویکتوریا الگوی گل رز بر روی آنها و من آنها را دوست داشت. اما زمانی که من نقل مکان کرد و در آن به نظر می رسید مانند آنها کاملا درست نیست بنابراین من آنها را در زمان به عقب. چند هفته بعد من هنوز هم تا به حال هیچ صندلی در آشپزخانه و در حقیقت من پشیمان بازگشت آنها.

در حال حاضر Kona جایی که من زندگی می کنند یک شهر کوچک است. بسیاری از چیزهایی که به نظر می رسد تنها یک بار در چند فروشگاه های خاص است که ما داریم. اما در اینجا چیزی است که من می دانستم که برای اطمینان حاصل کنید. وجود دارد خواهد بود صندلی دیگر را انتخاب کنید. مقدار زیادی از آنها. شاید نه دقیقا همان آنهایی که من تا به حال خریداری شده قبل از, اما من می دانستم که من را در پیدا کردن یکی دیگر از مجموعه.

ناگهان شروع کردم به گرفتن هیجان زده و به جای نگاه به عقب شروع کردم به تصور آنچه ممکن است پیش رو است. من شروع به تعجب می کنم. آنچه که من واقعا می خواهید ؟ راه – پرسیدن این سوال این است که یک راه عالی برای نگه داشتن خود را, خلاق, انرژی متمرکز در جهت مثبت.

من surfed اینترنت به دنبال در تصاویر صندلی تاشو. این زمانی بود که من واقعا هیجان زده است. من تو را دیدم چیزی حتی بهتر است که من می خواستم حتی بیشتر از آنچه که من تا به حال قبل از. من می خواستم یک کاشی کوچک بالای جدول برای رفتن با صندلی. در حال حاضر تصویر من دیدم این بود که از یک کاشی آبی بالا اغذیه فروشی و مشروب فروشی مجموعه. من فکر کردم این امر می تواند ایده آل در رنگ های مختلف. بنابراین من چاپ تصویر و برنامه ریزی شده به محل آن را در یک چشم انداز جدید هیئت مدیره مدتی بعد در این هفته است.

یکی از چیزهایی که من می دانم برای مطمئن – من احساس پشیمانی رفته بودند. در حال حاضر من احساس الهام هیجان زده و شاداب.

دو روز بعد بود که من از رانندگی را از طریق شهر من اصرار به رفتن به فروشگاه که در آن اصلی من صندلی آمده بود. وجود دارد بر روی زمین قرار داده و تنها چند ساعت قبل از آن اولین و تنها کاشی بالا اغذیه فروشی و مشروب فروشی مجموعه من تا به حال دیده می شود که در فروشگاه. آن صورتی و سبز – رنگ مناسب برای خانه جدید من و هنگامی که من آن را دیدم من می دانستم که دقیقا همان چیزی است من دستور داده بود.

حتی بیشتر هیجان انگیز بود تحقق است که آگاهانه در اختیار گرفتن افکار خود من و احساسات من تبدیل شده بود من احساس پشیمانی به انرژی مثبت است که جذب به دنیای من دقیقا آنچه که من می خواستم. من در زمان لذت در دیدن قانون جاذبه در کار است.

احساسات را تمام تفاوت در سرعت است که با خواسته های ما آشکار. هنگامی که ما شک و تردید و ترس و احساسات ضد و نقیض و یا تاسف آن است که خوب را هم به نوبه خود آنها را در اطراف قبل از اینکه ما به خرید بروید. احساس خوب به خود جذب بیشتر خوب است. آن را واقعا به عنوان ساده و به عنوان دقیق به عنوان که.

با عمل ما می توانند یاد بگیرند به درخواست همان اصول جهانی برای جذب بیش از صندلی. ما می توانید تماس بگیرید و نسبت به ما محبت و روابط تکه های عظیمی از پول و هر چیز دیگری که ما واقعا می خواهید.

[ad_2]