قانون جاذبه – حفظ اعتقاد

[ad_1]

با تمام های اخیر شور و هیجان در مورد کتاب روندا بایرن و تصویری با عنوان راز مردم در حال تبدیل شدن به آگاهی بیشتری در مورد قانون جاذبه و چگونه شروع به مهار آن قدرت و انرژی و کار در راستای این قانون به منظور انجام هر آنچه که آنها می خواهند. یک سوال من اغلب می شنویم این است که “چگونه می توانم حفظ اعتقاد در حالی که رفتن را از طریق فرآیندهای درگیر در استفاده از قانون جاذبه?” در این مقاله من خواهد شد بحث در مورد برخی از گام های اساسی شما می توانید به ایجاد و حفظ اعتقاد خود را.

آنچه من پیشنهاد است که شما را به مطالعه قانون جاذبه و سایر قوانین جهانی به صورت روزانه با یک ذهن باز. اگر شما پیدا کردن یک خاص معلم یا معلمانی که روش تدریس موضوع به نظر می رسد با شما طنین انداز یا حس می کند و سپس به مطالعه آنچه که آنها می گویند تا زمانی که شما می دانید آن را به خوبی به اندازه کافی که شما می توانید آموزش آن به دیگران است. (اگر شما پیدا کردن که خاص معلم به نظر می رسد به rub شما راه اشتباه و یا دچار سردرگمی شما و سپس حرکت خود را به دیگری معلم است.) با مطالعه روزانه شما آغاز خواهد شد به جای قدیمی منسوخ دانش و اعتقادات با درک جدید و شروع به خود را تغییر پارادایم.

شروع به بررسی خودتان زندگی خود را و چه نوع از پیام ها و سیستم باور شما تا به حال مشغول به کار در زندگی خود را تا کنون. برای مثال اگر شما یک مقدار زیادی از بدهی تمایل به زندگی به چک چک و یا پیدا کردن آن را آسان به پول اما شاید پیدا کردن آن از بین می رود تمام سرعت بیش از حد از خود بپرسید چه شما ریشه اعتقادات در مورد پول ؟ چه پیام های در مورد پول است که شما شدم از شنیدن ؟ چه پیام های در مورد پول است که شما به خودتان پیدا کنید گفتن یا فکر کردن ؟ *پول روی درختان رشد می کنند. *ما را مجبور به انجام و یا خرید آن). *تنها راه برای جلو افتادن در زندگی این است که سخت کار می کنند. *خداوند شما را به آنچه شما سزاوار. *پول ریشه همه شر است. *اگر خدا می خواست شما را به او داده اند آن را به شما در حال حاضر. انجام هر یک از این اظهارات صدای آشنا برای شما دارد ؟ از خودتان بپرسید همان سوال در مورد موفقیت و عشق/رابطه سلامت/تناسب اندام/زیبایی تمام زمینه های زندگی خود را.

آنچه من نیز مفید یافت شده است به توجه به خود را لحظه به لحظه افکار و احساسات مهم نیست که چقدر خوش خیم و باز و صادقانه اتصال آنها به آنچه در جریان است در زندگی خود را. (من می گویند “باز و صادقانه” از آنجا که ما می توانیم خودمان را گول نزنند اما ما نمی توانیم گول زدن خدا/جهان!) برخی از نمونه هایی ؟ هنگامی که حلقه تلفن خود را, آیا شما پیدا کردن آن کسی است که شما تا به حال در ذهن خود را به تازگی و یا شاید کسی که به شما می دهد اطلاعات است که شما شده اند نیاز و یا تمایل برای برخی از زمان ؟ اگر شما در حال رانندگی و پیدا کردن که شما در حال گرفتن متوقف شده و در همه چراغ قرمز آیا شما به خودتان پیدا کنید باور است که خاص این جاده است که همیشه آهسته و یا بد ترافیک? آیا شما در پیدا کردن کسی که شما را دعوت به ناهار درست در این زمان است که شما فکر می کنم که شما گرسنه هستند و فقط عشق به چنگ زدن نیش? آیا شما در پیدا کردن کسی که شما را دعوت به رفتن به انجام کاری سرگرم کننده است که شما تا به حال شده فکر کردن شما را واقعا دوست دارم برای رفتن انجام دهید ؟ آیا شما در پیدا کردن که شما اغلب نگران صورتحساب و بدهی و پیدا کردن که این دقیقا همان چیزی است که شما دریافت بیشتر از در صندوق پستی خود را هر روز ؟ آیا شما در پیدا کردن که شما اغلب نگرانی در مورد سلامت خود و یا درد و پیدا کردن که شما اغلب مریض و یا درد ؟

پس از رفتن را از طریق این تمرینات برای مدتی پیدا کنم که ما اغلب باید یک “a-ha” لحظه ای که در آن ما شروع به دیدن که ما اغلب بیشتر از آنچه که ما در باور و بپرسید که در سطح عمیق تر و ما می توانید ببینید که در آن اعتقادات و یا درخواست شده اند کمک و یا مانع خودمان. همانطور که شما شروع به آن اتصالات عقیده خود را افزایش می دهد به طور طبیعی.

[ad_2]