قانون جاذبه جهانی است که برای شما کار نمی کند?

[ad_1]

قانون جاذبه جهانی است که برای شما کار نمی کند به عنوان شما می خواهم شاید مانند آن به کار می کنند و این می تواند به این دلیل: قوانین کائنات قانون جذب به طور خاص به عنوان من نوشتن در مورد این مقاله این است که نمی توان با یک نگرش است که ما در حال رفتن به “سعی کنید آن را برای یک هفته به دیدن اگر آن کار می کند”.

چگونه فراموش شما فکر می کنم قانون جاذبه? است نگرش خود را نسبت به آن ؟

برای مثال قدرت قدردانی و چگونه حیاتی آن است که به ایمان و اهمیت واقعا رفتن به عمق را با کشف خود هنگامی که آن را می آید به باورهای محدود کننده خود را و به همین ترتیب:

افکار خود را در مورد قدردانی ایمان و تحقق خود?

آن را به سادگی نمی خواهد کمک به ما یک ذره اگر ما را به یادگیری در مورد قوانین جهان و قانون جاذبه با ‘مفهوم برای تلفن های موبایل نیمه سرد من آن را امتحان کنید در حالی که برای‘-نگرش و سپس چند هفته بعد ما دست پرتاب در هوا گفت: “این است که کار آن فقط ساختگی این همه قانون جاذبه-انجمن!”

شما باید درک کنند – حتی اگر آن را تنها فکری در ابتدا; که قانون جاذبه و تمام بحث در مورد قدرت ذهن و غيره هستند و قوانین طبیعی است. آن را مانند به عنوان مثال برق یا گرانش; شما نمی توانید ‘آزمون’ از آن برای دیدن اگر آن را ‘کار’.

ما باید برای انجام برخی از کار های درونی برای درک این در یک سطح عمیق تر و ما نیاز به یک تلاش آگاهانه برای واقعا مایل برای ارتباط با خود واقعی خود را (شما به دنبال پادشاهی در اول..”) اگر زندگی است و نه به عنوان ما می خواهم آن را به و می خواهید برای بهبود در مناطق مختلف از جمله حرفه روابط, سلامت و چه چیزی نیست.

این قانون است که همیشه عملکرد در زندگی همه ما وجود دارد بدون استثنا به این است. وجود دارد رفتن تلاش در بخشی خود را.

و از آن مراقبت می کند اگر ما آن را درک کنند و یا به آن باور دارند یا نه – این تنها واکنش نشان می دهد به ما سطح آگاهی و پاسخ به آن است. لذا گفت: شما باید بودقبل از اینکه شما دریافت.

ما باید ارائه لرزش برای اولین بار است که ارتعاش در می آید از دنیای درونی ما است.

بسیاری از ما موفق تر (یا حداقل راضی) در برخی از مناطق از زندگی و برخی کمتر موفق یا خشنود است. این می تواند بسیاری از دلایل; مانند توده مطبوع و دیگر هر چند محدود-الگوهای که ما هنوز نیاز به کار بر روی.

ما می توانید مقدار زیادی از پول و یا یک رابطه عاشقانه با کسی که اگر ما به انرژی ارتعاش اول و ما نمی توانیم جزئیات خودمان را به ارتعاش. ما می توانیم افزایش لرزش ما, مطمئن, کاملا, اما تنها با خواندن در مورد آن و نه زندگی آن یا اجرای آن در زندگی ما اعمال ایمان به عنوان مثال و یا داشتن یک قدرتمند درونی قصد مایل به حرکت خودمان را از سختی به دانستن در مورد آن واقعا به دانستن آن ما را مجبور به نگه داشتن خواندن برای نگه داشتن آن پرنیان است.

اما این بدان معنا نیست که آگاهی خود را در حال تغییر است. آن را تنها بدان معنی است که شما می دانید آن را بیشتر فکری است.

ما می توانیم نگه داشتن تغذیه ما عقل همه ما می خواهیم اما به آن زندگی می کنند برای ما بزرگترین شادی ما نیاز به آن را دریافت کند ‘ در یک سطح عمیق; از نظر معنوی.

زمانی که آگاهی ما تغییر کرده است پس به صحبت می کنند ما زندگی آن و خواندن ما می شود انجام خواهد شد فقط به این دلیل که ما لذت بردن از آن را به سعی کنید دست خود را در برخی از باستان راز است که به همه ما می خواهیم.

همه این نوع از تفکر ارتعاشی نبود.

من نمی گویم که خواندن خوب نیست – به دلیل آن است – اما آنچه منظور من با این مقاله این است که شما باید صادقانه هنگامی که شما رویکرد خود را – شما نمی توانید جعلی واقعی صداقت و صراحت و صداقت و سعی کنید آن را در حالی که’.

شما نمی توانید جعلی ایمان – شما فقط می توانید نیست. شما نمی توانید “سعی کنید” کسانی که همه چیز. شما نمی توانید ‘امتحان’ به سخاوتمندانه و یا دوست داشتن – یا شما و یا شما نیست و مهم نیست که چقدر شما ظاهر لبخند و دادن به دیگران اگر شما واقعا احساس آن را در قلب خود را شما می توانید در مورد “پاداش”.

ما باید برای پیدا کردن یک راه به آنها زندگی می کنند و آن را همه آغاز می شود با خود آگاهی کار درونی و قلبی تمایل به تبدیل شدن به کسی که شما واقعا هستند.

اگر زندگی خود را است ‘کار’ سپس شما نیاز به کار بر روی خود را برای اولین بار!

چیزی که با این قوانین معنوی است که آنها برای همه کار وجود دارد مقدار زیادی از مردم زندگی در این زمین که هستند شاد و غنی باید انجام کار و غیره و آنها هیچ سرنخی در مورد هر قانون جاذبه!

آنها در آن زندگی می کنند به دلیل انرژی ارتعاشات شاید خوشبختی واقعی امید به چیزهای خوب در راه خود را, آنها ممکن است بی خیال و نشاط آنها ممکن است احساس بسیاری از عشق برای خود و یا مردم در اطراف آنها ،

آنها زندگی می کنند بزرگ زندگی می کند به دلیل پرنیان آنها منتشر می کنند را به جهان و جهان در پاسخ به این سیگنال. ساده به عنوان آن است.

بنابراین “تلاش” نمی خواهد شما هر گونه خوب است.

“تلاش” ارتعاش شک و عدم اعتماد است. یک شروع بسیار خوب اگر شما می خواهید برای شروع آگاهانه ایجاد و آشکار چیزهای زیادی به زندگی شما.

اگر ما پر از شک و عدم ضامن ما تلاش در تجلی است (چیزی است که ما تمایل) را فرو بریزند.

اگر ما نامشخص ما شک و تردید را در ذهن ما خانه سقوط و در نتیجه ما نمی توانیم در ایجاد یا جذب که رویای زندگی.

ما باید برای پیدا کردن ایمان واقعی واقعی احساس قدردانی و مثبت و امید و ما فقط می توانید انجام دهید که با رفتن داخل. و البته آن را نیز به معنی خواندن کتاب و غیره اما این کافی نیست به عنوان خوانده شده ما باید به انجام آنچه که ما می توانیم به واقعا استفاده از آنچه ما در حال یادگیری در یک سطح عمیق تر.

اگر در تلاش برای آزمون اصول درب ما در حال ضربه زدن بر باز خواهد شد به پوچی.

اما زمانی که از نزدیک با یک باز و صادقانه قلب و ذهن; درب ما ضربه را پرت باز یک روز بسیار به زودی.

ساکن در قلمرو امکانات است که در درون هر یک از ما به طور طبیعی ورود یک سطح عمیق تر از وجود است.

زمانی که ما در داخل و صرف زمان با اتصال با خدا مراقبه واقعا صادقانه تمایل به زندگی در تراز با خدا و یا قوانیناز آن خواهد شد یک گام در مسیر درست برای ما بود. ما لازم نیست که به ‘تلاش’ – ما به سادگی زندگی می کنند و ما که در یک ارتعاش بالاتر از یک است که در سطح نفس و حواس پنجگانه تنها. ما نیاز به پرورش ششم به صورت درب به پرت باز کردن برای ما.

همه چیزهایی که ما می پرسند که دانستن آن می تواند انجام شود, انجام خواهد شد نزد ما است. اما ما باید آن را می دانم در قلب ما.

[ad_2]