قانون جاذبه – این 5 چیز را مسدود تظاهرات

[ad_1]

شما با داشتن یک زمان سخت با استفاده از قانون جاذبه اصول? اگر شما به تنهایی نیست. به مراتب بیشتر مردم در استفاده از قانون جاذبه اصول از آن شما موفق خواهد شد. با وجود تمام تلاش های خود را وجود دارد چند چیز است که ممکن است شما را عقب نگه داشتن.

حقیقت این است که قانون جاذبه بسیار آسان است هنگامی که شما در تلاش برای عمیقا درک کنند که چگونه و چرا آن کار می کند. این با این حال نمی توان از یک سطح به سطح عمل. آن مهم است به یاد بگیرند که چه کار می کند و چه آن را خنثی کردند. هنگامی که شما می دانید شما می توانید در راه خود را به قوی تر تجلی.

قانون جاذبه مانعی #1

خود را محدود اعتقادات – همه چیز را با شما آغاز می شود. آنچه شما فکر می کنید درست است را برای شما آشکار خواهد شد برای شما و فقط شما. شما ممکن است این را می دانم اما شما همواره آموزش زندگی خود را با خود درونی خود صحبت کنید.

قانون جاذبه مانعی #2

افراد منفی – هر یک از ما می تواند گواهی دادن به ما داشتن سهم از منفی مردم در اطراف ما. افراد منفی تا حد زیادی می تواند چالش تمام تلاش خود را با قانون جاذبه است. با تار و چشم انداز در زندگی آنها می تواند خود را از چشم انداز خوش بینانه در زندگی به یک تیره ملال انگیز یک. اگر شما بخواهید اکثر مردم آنچه را بزرگترین چالش در موفقیت با قانون جاذبه و آنها را به شما بگویم آن است که برخورد با افراد منفی در زندگی خود

قانون جاذبه مانعی #3

خانه در گذشته -Reminiscing در گذشته کاملا درسته اما این خطر بزرگ نهفته در صرف ساعت بر ساعت با تمرکز بر آنچه که شد. در حالی که شما وقت خود را صرف تمرکز بر روی آنچه که شما همچنان به تکرار پیر فرسوده الگوهای زندگی خود را. تغییر تنها می تواند با معرفی افکار جدید خود را به واقعیت است.

قانون جاذبه مانعی #4

حال انعطاف ناپذیر -همه بیش از حد اغلب ما را به عمل به فاش کردن خواسته های ما اما ما انعطاف ناپذیر چشم انداز ما مانع از دریافت خواسته های ما. جهان یک مکان جادویی و راه های متعددی وجود دارد که در آن خواسته های ما می تواند خود را در زندگی ما است. جهان را انتخاب کنید سریع ترین راه است. راز این است که اعتماد و اجازه رفتن.

قانون جاذبه مانعی #5

که مایل عامل -به عنوان متناقض آن را به عنوان ممکن است به نظر می رسد خود را که مایل است یک عامل بزرگ در گرفتن نیست. اگر یکی وجود دارد مانعی برای استفاده از قانون جذب این است که عمیق نیازمند احساس. شما دفع چیزهایی که مورد نظر شما اما حال که دولت خالی. قانون جاذبه کار می کند با دادن به شما بیشتر از آنچه شما در حال حاضر. هر تجلی راز طراحی شده است تا شما را به آن محل در حال حاضر و از دولت مایل.

کشف 3 تجلی ابزار است که با سرعت تا خواسته های خود را.

[ad_2]