قانون جاذبه – است که آن را بیش از حد خوب درست باشد?

[ad_1]

برای بسیاری از مردم زمانی که آنها برای اولین بار یاد بگیرند که چه قانون جاذبه مستلزم آنها ممکن است فکر می کنم آن است که بیش از حد خوب درست باشد. پس از همه این اصول ممکن است در برابر چه کسی بزرگ شده و اعتقاد داشتند.

این ایده که با تمرکز توجه خود را بر روی آنچه شما می خواهید و شما می توانید آن را آشکار است که یک صدایی فوق العاده و مفهوم است. به گفته شما لازم نیست که به مبارزه و بدبختی به زندگی از رویاهای خود را از یک رویا به حقیقت می پیوندند برای بسیاری از.

بنابراین این سوال باقی می ماند: قانون جذب بیش از حد خوب درست باشد? و پاسخ من این است که یک هیچ قاطعانه!

قانون جاذبه در حال کار تمام وقت در هر زمان. این مشکل برای بسیاری از افراد این است که آنها با استفاده از این قدرت به عمد. و به طوری که آنها تمرکز بر روی آنچه که آنها نمی خواهند و یا همچنان به نگه داشتن افکار منفی و احساسات است. به نوبه خود منفی و بدبختی تجارب رخ می دهد.

در حال حاضر کسی که یاد گرفته در مورد قانون جاذبه و آنها شروع به آن اعمال می شود به زندگی خود را. اما آنها نمی تواند نتایج آنها می خواهند. آنها ادعا می کنند آنها با تمرکز بر آنچه آنها می خواهند و مثبت بودن و در عین حال آنها هنوز در حال گرفتن آنها چه می خواهند.

آنچه که اتفاق می افتد با آن شخص این است که آنها به احتمال زیاد باید ناخودآگاه باورهای محدود کننده. آنها فکر می کنم آنها در حال انجام تمام مراحل را به درستی اما در زیر آن همه بدون آن تحقق آنها هنوز هم با تمرکز بر عدم وجود و یا افکار منفی و احساسات.

و یکی از بزرگترین باورهای محدود کننده است که به اعتقاد من مردم باید با توجه به قانون جاذبه است که آن را بیش از حد خوب درست باشد.

چند بار در زندگی خود شنیده اید که گفت: “اگر آن را برای تلفن های موبایل بیش از حد خوب درست باشد, سپس آن را”? و شما احتمالا شنیده اید آن را در مورد بسیاری از موضوعات مختلف مانند جفت بالقوه شغل, پول ساخت فرصتها ، نکته من این است که در زمانی که شما رسیدن به یک سن خاص شما به احتمال زیاد شنیده می شود که عبارت در بسیاری از مواقع آن است که ناخودآگاه باور محدود کننده شما. بنابراین هر چیزی که برای تلفن های موبایل بسیار فوق العاده شما فورا باید شک کردن در مورد.

و آن این است که شک نیست که حفظ خواهد کرد شما را از با استفاده از قانون جاذبه در راه آن در نظر گرفته شده است.

به عبارت دیگر آن است که اعتقاد خود را (اعم از ناخودآگاه یا نه) که قانون جاذبه است بیش از حد خوب درست باشد در واقع باعث می شود آن را تجربه بودن خوب یا درست است.

به یاد داشته باشید اصل اساسی قانون جاذبه است که افکار خود را در واقعیت خود را ایجاد کنید. بنابراین اگر شما فکر می کنم آن است که بیش از حد خوب درست باشد پس برای شما به خوبی از قانون جاذبه را نمی خواهد آمد درست است برای شما.

زمانی که من تا به حال این “A-ha!” لحظه ای است که شاید به همین دلیل من همیشه جذب به زندگی من آنچه مورد نظر من بود چون من تا به حال این محدود کردن باور من بلافاصله تغییر تفکر من است.

در واقع من تصمیم به سکه یک عبارت جدید. به جای “اگر آن را برای تلفن های موبایل بیش از حد خوب درست باشد, سپس از آن است که” من در حال حاضر می گویند: “این خیلی خوب است باید آن را درست است.” به سادگی با تغییر فکر من و باور است که قانون جاذبه خیلی خوب است که آن را تنها می تواند درست باشد و سپس این چیزی است که من تجربه.

قانون جاذبه واقعی است و هنگامی که به عمد به زندگی خود را می تواند به شما تمام است که شما مورد نظر. البته اگر شما فقط آن را باور نمی کنید می تواند برای شما اتفاق می افتد و سپس کسانی که افکار شما جذب عقب و واقعیت خود را خواهد آن را منعکس کند.

فقط به عنوان قانون جاذبه همیشه کار می کند, بنابراین آیا قانون جاذبه است. اما به شما اگر شما می خواهید آن را به کار مثبت در زندگی خود را. آن را واقعا می تواند انجام شود!

[ad_2]