فکر می کنم و رشد غنی به صورت خودکار – استقبال از قانون جاذبه

[ad_1]

ناپلئون هیل در “فکر می کنم و رشد ریچ” یکی از بزرگترین کتاب تا کنون نوشته شده در تجلی ثروت و موفقیت می گوید که “خودکار پیشنهاد (که کلمه ای دیگر برای خود هیپنوتیزم) است کیستون به دست آوردن تسلط واقعی خود را بیش از زمینی سرنوشت با توجه به آن به او قدرت نفوذ خود را در ناخودآگاه ذهن که اگر خودکار پیشنهاد اعمال می شود با پشتکار شما موفق خواهد شد در استحاله میل به پول است.”

اگر شما تا کنون مورد مطالعه در هر یک از ناپلئون هیل آموزه های شما را در درک که در ساده خود را به زمین راه این مرد به معنای واقعی کلمه در معرض کلید طلایی برای ساختمان ثروت و موفقیت است. این همان پیام است که ارائه شده ما در دوران مدرن در “راز” و “قانون جاذبه” کتاب ها و فیلم های محبوب هستند که در حال حاضر حتی اگر ناپلئون هیل نوشت: شاهکار او “فکر می کنم و رشد ریچ” در سال 1930.

این بسیار جالب توجه است که در زمانی که هیل بود که نوشتن “فکر می کنم و رشد ریچ” که امریکا در اعماق رکود بزرگ. و به عنوان ما به اطراف نگاه ما در جهان امروز ما دوباره خودمان را پیدا کنید در یک بسیار شبیه آب و هوای اقتصادی.

اما یک چیز متفاوت است که امروز این است که ما در حال حاضر وجود دارد در جهان از فن آوری است که اصلا وجود داشته باشد در طول هیل ، امروز ما باید لوکس با استفاده از ضبط صوتی مانند “قانون جاذبه و هیپنوتیزم سی دی” و “ثروت هیپنوتیزم سی” به reprogram ذهن ناخودآگاه ما به جای به عنوان تپه قرار داده و آن استفاده از “خودکار پیشنهاد” به سادگی با تکرار اظهارات که ادعا می کنند آنچه در آن است که ما تمایل به رسیدن به در زندگی ما به عنوان اگر ما در حال حاضر دارای چیزی است که مورد نظر ما است.

با در نظر گرفتن این فرصت را به ذهن خود را تغذیه روزانه با موفقیت و ثروت تولید قدرت “افکار” و یا “ثروت ” تصاویر” است که در آن شما تجربه خود را به عنوان در حال حاضر در دست داشتن و یا به دست آمده که مورد نظر شما, شما را تبدیل به یک آهنربا برای کسانی که بسیار فرصت و شرایطی کشیده می شود به زندگی خود را. به عبارت دیگر این واقعا چیزی است که شما فکر می کنید که باعث می شود شما رشد غنی است.

[ad_2]