فوری تجلی ممکن است ؟

[ad_1]

فوری تجلی ممکن است در نگاه اول به نظر می رسد مانند “جام مقدس” از قانون جاذبه جانبازان اما واقعیت این است که شما را تا پایان با نفرین Midas اگر آن را می تواند انجام شود!

Midas که نام است که در حال حاضر اغلب همراه با طلا و “لمس طلایی” شد اگر شما به یاد داشته باشید خود را از اساطیر عمیقا ناراضی و در پایان خود کشته حرص و طمع است. او آرزو می کنم که همه چیز او را لمس باید به نوبه خود به طلا بدان معنی است که مواد غذایی خود را تبدیل به غیر قابل خوردن و حتی زبان خود را تبدیل به طلا.

اما ما نباید پرتاب از چنین یک ایده قبل از دادن آن را بیشتر بررسی دقیق. اگر ما نگاهی به داستان های کتاب مقدس از معجزات به معنای واقعی کلمه و سپس فوری تجلی است که قطعا ممکن است. این مشکل برای بسیاری از ما هر چند که دلیل ما میل به چیزی فورا معمولا چون ناامید هستیم. که احساسات متولد شده از ترس و وحشت – انرژی های تضمین شده برای نگه داشتن جسم از ما خواسته و ما از هم جدا.

یکی دیگر از نقطه به درک این است: هنگامی که چیزی به نظر می رسد در دنیای مادی آن در یک لحظه. من ممتاز بود در حال حاضر در تولد پسر من و بخشی از این معجزه بود که ناگهان لحظه ای که دیگر وجود دارد – و با نام تجاری جدید – فرد در اتاق. اما البته که نه ماه مقدمه ای برای آن لحظه.

این همین کار را با بیشترین فیزیکی همه چیز. آنها ظاهر می شود در واقعیت خود را هنگامی که فقط یک لحظه قبل از وجود دارد به ظاهر هیچ چیز وجود دارد. در تمام احتمال وجود دارد که دوره بارداری از هر چیزی از چند ساعت یا چند روز به بیشتر از یک عمر. فکر می کنم از تعداد انجام, هنرمندان که شوخی اشاره می کنند که خود را “موفقیت یک شبه” زمان بیست سال یا بیشتر!

اقامت متمرکز و روشن و اعتماد و فوری مظهر همه شما تمایل نشان خواهد داد تا. در نهایت.

اگر شما یافت این مقاله مفید شما ممکن است مایل به خواندن بیشتر از نویسنده ایده های در مورد چگونه برای جذب پول است.

[ad_2]