فراوانی – 3 گام به اینکه در جریان

[ad_1]

در زمان به چالش کشیدن از آن آسان است برای باور کردن این داستان را می شنوید در اخبار و از مردم در اطراف شما. باور دل تنگی و عذاب شما می شود به قرارداد در ترس است. شما احساس می کنید مانند شما در حال از دست دادن کنترل. کنترل فقط یک توهم نفس تلاش برای نگه دارید به گذشته به جای بودن در لحظه است. هنگامی که شما اجازه دهید به تلاش برای در کنترل شما اجازه می دهد خود را به کشف جریان است. جهان همیشه در حال تغییر است. شما می توانید به مبارزه با آن و یا تسلیم شدن و تغییر با زمان. تسلیم شدن به این معنا نیست به رها کردن. آن به معنی آرامش را در هر لحظه اعتماد سفر و اجازه می دهد تا جهان را به حمایت از شما. در اینجا 3 کلید برای کمک به ماندن در جریان و پیدا کردن صلح مهم نیست که چه چالش ها آمده راه خود را.

اولین گام این است که به اجازه رفتن از تلاش برای کنترل آنچه که اتفاق می افتد و یادگیری برای سوار شدن به امواج. زمان را هر روز به تغییر توجه خود را از آنچه در جریان است در جهان اطراف شما و تمرکز بر درون است. در درون شما وجود دارد این است که آرام و جادار محل بودن. استراحت در این محل به عنوان اغلب به عنوان شما می توانید. برای پیدا کردن آن را نزدیک چشم خود را بازدم با یک آه عمیق و اجازه رفتن از همه چیز و آرامش را به نیستی. متوجه فضاهای بین افکار و اجازه می دهد وسعت به گسترش است.

دوم احساس به بدن و ببینید اگر شما می توانید آگاه شدن از بدن خود لرزش. آن است که یک انرژی ظریف و قوی است که جریان از طریق شما. هنگامی که شما از آن آگاه هستند توجه کنید که تا چه حد آن فراتر از بدن خود را. ببینید اگر شما می توانید گسترش انرژی خود را کمی دورتر از بدن خود را. این انرژی دارای آگاهی است. بدن-ذهن خود را یک آهنربا است که توانایی برای جذب هر چه در آن تمرکز توجه خود را بر. اگر شما تولید افکار منفی شما را جذب انرژی منفی است. اگر شما تولید افکار مثبت شما را جذب انرژی مثبت.

سوم فراوانی است که در مورد اجازه می دهد. استراحت باز می شود و در جریان انتشار باورهای منفی که بلوک فراوانی است. دولت به وضوح در کلمات و افکار و اعمال آنچه شما می خواهید را به زندگی خود جذب. ارائه قدردانی برای همه است که شما دریافت خواهید کرد و سخاوتمندانه به دیگران است. آگاه از زمانی که افکار خود را به کلمات و یا عمل کردن تراز خود را با خواسته ها و سرعت تغییر را به بودن در جریان است. زمانی که موانع بوجود می آیند آنها را به عنوان یک هدیه است. آنها هم وجود دارد به تغییر دوره خود را و یا به شما از خواب بیدار. استقبال از تغییر به عنوان یک متحد. همانطور که شما در یادگیری برای استراحت به وفور در اطراف شما زندگی تبدیل خواهد شد کمتر مورد انجام و بیشتر در مورد بودن. لذت بردن از سفر.

فراوانی است که دولت از ذهن است. شما می تواند ثروتمندترین فرد در جهان بود و در ترس زندگی می کنند. اجازه می دهد صلح درونی خود را به طور مستقل از جهان بیرونی باعث می شود آن را ممکن است در جریان فراوانی بدون توجه به آنچه در جریان است در جهان اطراف شما. استاد این 3 کلید و شما یک زندگی صلح آمیز و سرشار از زندگی.

[ad_2]