غلبه بر افسردگی با Rhonda Byrne راز ‘ – زندگی در حال تغییر کتاب

[ad_1]

بسیاری از ما که در حال مبارزه با افسردگی و یا به سادگی می خواهید برای تبدیل زندگی ما برای بهتر به دنبال راز فرمول به نفع ما جنگ. در جستجوی ما, ما ممکن است در سراسر آمده مربوط کتابی با عنوان ‘راز’ توسط روندا Byrnes که به شما نشان دهد که چگونه به استفاده از مثبت به عنوان ابزار اصلی خود را برای پیروزی. کند ‘راز’ واقعا کار به تغییر زندگی ما ؟

‘راز’ is a self-help book است که با تمرکز بر روی قدرت تفکر مثبت در یک سفر شخصی برای غلبه بر افسردگی و تغییر یک زندگی بهتر است. نوشته شده توسط روندا بایرن معروف برای او advocacies بر ارزش و اهمیت افکار مثبت. هر چند او نوشته است و کتاب دیگری که معاملات نیز با قدرت افکار آن است که در ‘راز’ که او قادر بود برای به دست آوردن او محبوبیت گسترده.

کند ‘راز’ واقعا کار می کند ؟ این کتاب به شدت مهار شده در قانون جاذبه به طور خاص استفاده از تفکر مثبت به عنوان یک راه حل برای گرفتن هر چیزی که ما می خواهیم از زندگی است. آن را به ما نشان می دهد چگونه از طریق ما افکار مثبت ما می توانیم کنترل وضعیت ما و تبدیل زندگی ما را در هر جنبه را ما شخصی یا حرفه ای زندگی بدون در نظر گرفتن چقدر جدی یا دنیوی.

نویسنده ثابت قدم است در او ادعا می کنند که هیچ چیز غیر ممکن است اگر تنها ما یاد بگیرند که چگونه به استفاده از قانون جاذبه برای مدیریت زندگی ما است. برای روندا قانون جاذبه مطلق است. در این قانون می گوید که هر آنچه که نیاز و یا می خواهد که ما را به آن را به ما زمانی که ما مثبت فکر می کنم. قانون جاذبه, تصاویر, جهان به عنوان یک دادن جهان است که با این نسخهها کار به نفع و نه در برابر خواسته های ما و خواسته تنها اگر ما آنها را.

شکی نیست که قانون جاذبه به خصوص تفکر مثبت با این نسخهها کار به ما کمک می کند احساس بهتری انجام بهتر و زندگی یک پاداش زندگی است. اما آن است که یک قانون مطلق به عنوان آن را با شکست مواجه به در نظر گرفتن ضعف انسان و نیروی قوی و وسوسه های شیطانی است که می تواند مانع از مثبت. اگر طبیعت انسان و جهان به طور کلی نوع, این واقعیت باقی می ماند که با فریب و وسوسه های شیطانی وجود دارد.

کند ‘راز’ واقعا کار می کند ؟ آن را تا حد زیادی به ما انگیزه برای کانال انرژی ما به افکار مثبت به آنچه ما نیاز داریم و از زندگی می خواهید. ما فقط باید به یاد بگیرند که چگونه به مقاومت در برابر جذاب وسوسه از شیطان است و ما خوب به آن بروید.

تجربه شخصی من از ” راز ” است که آن را کاملا تغییر زندگی من است. آن و مرتبط با کتاب ها و باورها همراه با مقدار زیادی از کمک های حرفه ای من را قادر به غلبه بر افسردگی و اعتیاد و سیگار و حملات مکرر خود آسیب برساند.

اگر من آن را توصیه برای یک دلیل و یک دلیل و تنها آن را به من داد امیدوارم که آن را به من داد نور به دنبال است که به طور بالقوه می تواند تغییر زندگی من است. شما ببینید تمام کمک های حرفه ای در جهان نیست من قادر به واقعا مسئولیت برای زندگی خود من است. من هنوز بیمار در ذهن خود من قبل از من ‘راز’ از آنجا که من حضور پزشکان و مصرف دارو است. من می خواهم به توصیه کتاب روندا بایرن از روی پشت بام ها. آن را کاملا زندگی من را تغییر داد و همچنان به انجام این کار هر روز. هر زمان که من خودم رفتن کردن آهنگ من می دانم که من نیاز به طرز فکر از قانون جاذبه به نوبه خود چیزهایی در اطراف. باور من آن است که اغلب بسیار دشوار است. هر کسی که از افسردگی رنج می برد و مشکلات و نوع شخصیت می داند که آنها با داشتن یک نبرد تمام عمر با آنها سر و عرض سر خود را. ‘راز’ در میان دیگر پشتیبانی به من داد و از تاسیسات و آگاهی از خود به هیچ چیز دیگری به تاریخ است.

احتمالا وجود دارد بسیاری از منتقدان در خارج وجود دارد که می سوال این کتاب و کتاب های کمک خود را به طور کلی. آنها به من می گویند آنها بسیار ممتاز زیرا آنها احتمالا لازم نیست کتاب های کمک خود و من برای آنها خوشحال هستم که آنها نمی. برای بقیه از ما که مبارزه هر روز با مشکلات روحی و روانی من می گویند که این کتاب هیچ چیز کوتاه از درخشان و زندگی در حال تغییر است.

اگر شما از افسردگی رنج می برند کمک برای خودتان لطفا!

[ad_2]