علم از گرفتن غنی برای مردم واقعی

[ad_1]

سلام من فکر می کنم آن را در مورد زمانی که ما کاملا صادقانه با خودمان رابطه با یادگیری همه چیز در دسترس است که ما را غنی را از ما شاد و ما را بیشتر آگاه چگونه به استفاده از قانون جاذبه ، به نظر می رسد ما به دنبال واقعا موفق تجارت ساخته اند که این تعالیم برای آنها کار می کنند و تا به حال شهاب سنگی موفقیت از یک روز. در حال حاضر اگر چه این خوب است فروش تبلیغات آن است که آنچه اتفاق می افتد برای 99 درصد از افرادی که سعی کنید به یاد بگیرند.

ما همچنین می توانید به دنبال کسی است که خواندن یک کتاب و دارای استعداد برای ایجاد تبلیغات و فروش محصول به جلب ما به وجود جدید فوق العاده موفق روش اثبات.

چه عنصر گم شده در هر دو این نمونه ها? در وهله اول اگر فرد تا به حال ثروت یک بار آنها را در قفل در به تعالیم به حال هرگز یک گام به عقب و یا کاهش و اسب و چگونه آنها می توانند به شما کمک کند اگر شما سقوط کردن. در مثال دوم اگر شخص به شما آموزش صرفا از آنچه آنها را بخوانید که در آن وجود دارد دانش و تجربه آمده از برای کمک به شما به عقب بر اسب هنگامی که شما سقوط کردن ؟

آن است که بسیار مهم است به درک که دانش از تجربه می آید و عقل می آید از مشاهده و استفاده از دانش که بیش از یک دوره از زمان.

چرا بسیاری از افراد موفق در ترکیب این تعالیم?, یکی از دلایل اصلی است که مردم آنها را آموزش نمی تواند با شناسایی این فرد است که کاهش یافته است اسب.

چون هیچ درک درستی از این سناریو فرد در تلاش برای یادگیری می دهد. این هیچ خوب گفتن آنها را که آنها کاهش یافته است چرا که آنها نه به دنبال سیستم به درستی و یا که آنها را درک نمی شناخت ،

من فکر می کنم که تمام ثروتش بچند میلیون برسد طرفداران این تعالیم فوق العاده هستند و بسیاری از آنها اگر چه پول محور را در واقع باید این دانش چگونه قدرتمند این قوانین هستند.

یک چیز برای مطمئن شوید که هر چند فنا پذیران سقوط خواهد کرد اسب و مگر اینکه فرد هدایت شما کاهش یافته است خاموش کردم و پشت در چند بار و چگونه آنها را به شما کمک کند به عقب بر گردیم در.

من را ساخته اند این تعالیم برای من کار می کنند و به من کمک کرده اند افراد بی شماری در طول سال و به اعتقاد من اصلی من قدرت درک است که شما را حفظ خواهد کرد هدف قرار دادن یک دیوار آجری و تفکر که همه چیز کار نمی کند و شما در حال انجام کاری اشتباه است.

نگران نباشید هیچ چیز اشتباه است با شما و موانع این همه بخشی از سفر است. خوشبختانه دانستن که آنها رخ می دهد و پذیرش آنها به عنوان بخشی از منحنی یادگیری کمک می کند.

در هر زمان شما را در بغداد و سپس در مسیر بازگشت به شما این قدرت را به نگه داشتن رفتن. هر بار که شما دوباره شروع به شما می دهد درک بیشتر و هر زمان که شما سقوط خواهد کرد و نه به عنوان حد.

هدف از این مقاله این است که به شما اجازه می دانم که شما در حال عادی اگر شما پیدا کردن این تعالیم دشوار است برای یادگیری و اعمال و مطمئن شوید که شما پیدا کردن کسی برای کمک به شما است که تا به حال تجربه در مقابله با این مشکلات مواجه می شوند در این سفر به درک.

اجازه بدهید به شما بگویم که این تعالیم واقعا قدرتمند کار می کنند اما آن زمان را برای یادگیری و درک آنها.

من بازنویسی علم از گرفتن غنی توسط والاس Wattles زبان ساده و من می خواهم شما را به یک کپی رایگان از آنجا که اطلاعات موجود در این کتاب می تواند زندگی خود را تغییر دهید.

هر کلمه در کتاب من ثابت می شود درست است و اگر شما فقط به دنبال دستورالعمل صریح و روشن به این نامه شما را در رسیدن به ثروت و خوشبختی.

فقط به یاد داشته باشید شما سقوط کردن اسب و این چیزی است که اتفاق می افتد به حالت عادی روزمره مردم است.

Bob Proctor یکی از بزرگترین شارحان از این تعالیم شده است و انجام این کار برای 40 سال هنوز از بسیاری از هزاران نفر از مردم او آموخته است تنها تعداد انگشت شماری واقعا رفته به موفقیت بزرگ است.

قلب را از این. این واقعیت است که وجود داشته اند موفقیت های ثابت تعالیم کار این واقعیت وجود دارد پس از چند موفقیت های بزرگ بدان معنی است که آن را نیاز به یک بیت از تعهد است. آنچه در باب تولید شده در فراوانی این است که بارهای از مردم که تغییر زندگی خود را برای بهتر اما نه تنها تا به حال که فوق العاده کمی از اعتقاد و انرژی به بیش از تپه.

بنابراین اگر شما می خواهید به تغییر زندگی خود را و آماده برای انجام کارهای اظهار داشت: در SOGR شما تجربه یک تحول شگفت انگیز هشدار داده می شود هر چند شما را تجربه خواهید کرد زمانی که شما می خواهید به رها کردن و آن این است که کسانی که کار می کنند از طریق این موانع با ایمان و باور خواهد کرد که ایجاد این تعالیم کار برای آنها در راه فوق العاده ای.

من برای شما آرزوی قدرت و تعهد و من فقط می دانم که شما موفق خواهد شد!

[ad_2]