عشق یا پول

[ad_1]

مردم نیاز به عشق. آنها همچنین می خواهند پول است. برای یک فقیر و بیکار و افسرده خانواده مرد آن است که آسان نیست برای تصمیم گیری که تعداد رابطه بین این دو را انتخاب کند. عشق مهم است; اما همسر خواسته پول بیش از حد.

معضل. یکی از آخرین چیزی که انسان می تواند درخواست خود را برای خاطر آسمان است که به سادگی به خفه شو و گوش دادن. و است که برای همه انسان استانداردهای یک فرم از عشق. اگر چه او هیچ چیز برای نشان دادن همسرش, این مرد به وضوح درک ارزش پول است. بدترین سناریو این است که زن را درک واضح تر ارزش هر دو عشق و پول است. و احتمالا در حال حاضر او نیاز به پول بیش از عشق.

وجود دارد این داستان خنده دار از یک زن و شوهر. با توجه به طبیعی و بیولوژیکی علت این مرد شد بسیار تنبل است. او نمی خواهید به کار می کنند. که توضیح می دهد این واقعیت که چرا او تا به حال هیچ پول. همسر یک مسیحی بود. مذهبی و قوانین و مقررات او تا به حال به عشق شوهرش تا مرگ – یک وظیفه بنابراین بسیار دشوار است که شایستگی هر دو زمینی و آسمانی مى باشد. در یک هوای آفتابی اما کمی باد می وزد بعد از ظهر پس از دیده می شود هیچ چیز روی میز برای غذا خوردن او احساس کمی نگران است. او می دانست که او تا به حال به اختراع چیزی به او اجازه شوهر رفتن به محل کار. “اما چگونه ؟” او که خودش خواسته.

در نهایت یک ایده آمد او مسیحی ، “من نیاز به صحبت کردن با شوهر من فورا” او mused به خودش “این فقط می تواند راه حلی برای مشکل” او اضافه شده است.

به طوری که در بعد از ظهر آفتابی او نزدیک شد شوهر او که در آن لحظه در مقابل تلویزیون و تماشای فوتبال. “عزیز” او آغاز شد. “من چیزی به شما بگویم.”

“آنچه در آن است ؟” شوهر جواب داد بدون چرخش سر خود را.

“من موافق به پیشنهاد خود را به سه بار در روز است.”

“فوق العاده است!” با یک نور از یک لبخند شروع کرد به نوبه خود سر خود را به جایی که او ایستاده است.

“به یک شرط اگر چه” او خوش اضافه شده است.

“به من بگویید.”

“به کار می کنند بنابراین ما باید چیزی برای خوردن,” او گفت:.

“اشکالی ندارد! که خوب است. فردا من به دنبال یک شغل. شما می توانید تعداد بر روی آن!”

همسر بسیار خوشحال بود. از سوی دیگر شادی از شوهر او به درجه پنجم بالاتر از آن است.

شوهر می دانستند که این پیشنهاد تنها درمان خود تنبلی است.

گاهی مردان متفاوت است.

عشق یا پول!

در تحلیل نهایی دو همسران مراجعه کننده به بالا مورد نیاز هر دو عشق و پول است.

رک و پوست کنده صحبت کردن است عشق بدون پول امکان پذیر است ؟

پاسخ این است که بله اگر نه در دسترس نباشد صمیمی توجهی ندارد.

[ad_2]