صافکاری خودرو با دستگاه مکش و ساکشن به چه صورت است؟

صافکاری خودرو با دستگاه مکش و ساکشن به چه صورت است؟

زخم دیدن بدنه ماشین مضاعف دلخراش است. در ادامه این نوشته به صافکاری حساس دستگاه می پردازیم.

صافکاری با ساکشن

در بحث صافکاری خودرو با دستگاه مکش و ساکش ، روی بدنه قر شده و فرو رفته ماشین قرار می گیرد و دارای به وجود آوردن خلا ، فشار منفی ایجاد می کند و بخش فرو رفته بدنه خودرو را به سمت مخالف خویش (یعنی بیرون) می ‌کشاند. به همین رخ فرو رفتگی اتومبیل ، ترمیم می شود و لایه بدنه به جای خود گشوده می ‌گردددارای استفاده از روش‌ های دستی صافکاری ، در جهت برگرداندن بخش فرو رفته بدنه ، اثر ها آن اساسی شدت بیش تری معلوم خواهند شد.

 ولی دستگاه مکنده صافکاری ، بازگرداندن لایه بدنه به سر جای خویش را به شکلی تماما طبیعی انجام می دهد و وضعیت  شبیه به وضعیت پیش از ضربه ، خواهد بودمسلما میدانید صافکاری باعث کمتر قیمت خودور می شود البته صافکاری اساسی دستگاه یا صافکاری pdr در کارشناسی اتومبیل باعث کمتر قیمت نمی شود .

صافکاری با دستگاه مکش چه تفاوتی با روش های سنتی دارد؟

دستگاه مکش یک دستگاه جدید می باشد و کار صافکارها را دوچندان راحت کرده است و تفاوت اهمیت آن در سالم خیس ماندن قطعات بدنه ماشین می باشد زیرا در گذشته برای صافکاری از دستگاه‌‌ های خاصی به کارگیری نمی شد و از چکش و یا از سیم و یا این که در برخی از موردها با حرارت دادن تلاش می کردند که نصیب های فرورفته و برآمده اتومبیل را در اثر تصادفات صاف کنند. در هم اکنون حاضر دیگر نیازی به نحوه های سنتی و سابق نمی باشد و به یاری دستگاه های فن ای می اقتدار اهمیت کمترین هزینه و حساس حداقل آسیب به بدنه خودرو صافکاری آن را انجام داد.

فارغ از بحث تعمیر بدنه خودرو، احتمالا می‌دانید که ساکشن در لغت به مفهوم مکش و کشیدن به باطن خود استاما در بحث تعمیر بدنه خودرو، دستگاه ساکشن یا این که مکنده صافکاری، بر روی بدنه قر شده و فرو رفته اتومبیل قرار گرفته و حساس به وجود آوردن خلا، فشار منفی ایجاد کرده و بخش فرورفته بدنه ماشین به سمت مخلاف (یعنی بیرون) می‌کشاند. به همین شکل قر شدگی و فرورفتگی خودرو، ترمیم شده و لایه بدنه به جای خویش بازمی‌گردد.

 این در حالی هست که با به کار گیری از روش‌های دستی و معمول صافکاری، در جهت برگرداندن بخش فرورفته، اثر ها آن اصلی شدت بیشتری مشخص و معلوم خواهند بودولی دستگاه مکنده صافکاری، بازگرداندن لایه بدنه به سر جای خود را به شکلی کاملا طبیعی انجام داده و موقعیت مضاعف مشابه به وضعیت پیش از ضربه، خواهد بودولی حتمی به ذکر میباشد که روایت با به کار گیری از دستگاه ساکشن بدنه به نقطه نهایی نرسیده و اغلب پس از آن، نیاز به دخالت صافکار و چکش کاری دستی او خواهد بود.

 البته از آن جایی که دستگاه مکنده صافکاری، پایه عمل را به شکلی حرفه‌ای بازگردانده است، کار صافکار در این مرحله بارها و بارها آسان‌تر بوده و دارای سهولت و البته کیفیت بیشتری، بخش زخم چشم بدنه را صاف کرده و به موقعیت نخستین بازمی‌گرداند

روش کار صافکاری با ساکشن

شیوه فعالیت صافکاری اساسی دستگاه مکش به ترتیب تحت استابتدا صافکار بایستی کلاهک مکنده صافکاری خودرو را به صدق در بخش فرورفته یا به اصطلاح قر شده بدنه خودرو، قرار بدهددقت داشته باشید که تنظیم کلاهک در دسته‌ها متفرقه