شیر برقی – سیال صنعت

در اکثری از موارد واجب می باشد از راه و روش های ضد انفجار استفاده شود.در مکان هایی که براساس استاندارد مناطق خطر آفرین مانند محیط های اهمیت بنزین – نفت – الکل و دیگر مایعات قابل اشتعال قرار میگیرند مسلما می بایست از در پوش ضدانفجار به کار گیری کنند. وظیفه سلنوئید ولو کنترل جریان سیالات می باشد یعنی این شیر هم به تیتر شیر برقی هوا و هم به تیتر شیر برقی آب آیتم به کار گیری قرار میگیرد. به تیتر یک ضابطه کلی، شیرهای برقی برای سیالات عاری از ذرات جامد، مثل آب، روغن، محصولات نفتی، بخار، هوای فشرده، و یا سیالات انتقالدهندهی حرارت طراحی شدهاند. چون بعضا زمان ها به جهت در اختیار گرفتن سیالات قابل اشتعال نظیر گازوئیل و بنزین از این شیرهای برقی به کار گیری میشود. اتومبیل های شستشو و دیگ­های بخار گازی از همین شیرآلات و همچنین پمپ های هیدرولیک و چکش هوا استفاده می کنند، زیرا به میزان به اندازه متنوع هستند که هر دو فعالیت ساده و پیچیده را مهم سهولت انجام می دهند. شیربرقی سروو: این شیر برقی براساس اختلاف فشار در دیافراگ حتی وقتی که جریان جدا می باشد میتوانند گشوده یا این که بسته باشد. شیر برقی NO یا این که در وضعیت عادی باز: همین شیربرقی به سیال اذن عبور سیال را در روزگار قطع عبور جریان را شیر برقی دیجی کالا میدهد. شیربرقی NC جریان سیال را در زمان جدا جریان الکتریسیته جدا میکند. گنجایش شیربرقی را با KV بیان میکنند. این تجهیز را غالبا مهم دو عدد تمجید میکنند. • سیستمهای برودتی از شیر برقی به جهت معکوس نمودن جریان سردکنها به کار گیری میکنند. 2- در پروژه های بزرگ صنعتی و پتروشیمی از شیر برقی تایمردار استفاده می نمایند و اپراتور از اتاق در دست گرفتن آن را باز و بسته می کند. اهمیت دقت به تعبیه ضمانت کننده دستی برای گشوده و بسته نمودن شیرها بصورت دستی ، میتوان از هر دو طریق اتومات و دستی برای باز و بسته نمودن شیرها استعمال نمود. زمان وصل جریان الکتریسیته به سیم پیچ قاب آهنربا میشود و موجب جذب سنبه و حرکت آن میشود. یک سلونوئید ،سیم پیچی هست که حیاتی عبور الکتریسیته از آن مغناطیس میشود.سلونوئید ها یک سوراخ در میانه دارا هستند که یک میله فلزی در آن با مغناطیس حاصل از عبور جریان حرکت میکند.یک شیربرقی ، سیم پیچی را به عنوان بخش دستور به عمل میبرد.این کار یاری می نماید تا شدت جریان آب ، هوا یا هر چیز دیگری را اهمیت جریان الکتریسیته در دست گرفتن کند. و زمانی که جریان برق وصل شود مسیر جریان شیربرقی بسته میشود. از که شیربرقی به جهت کارکرد بدون زخم به جهت آن فشار طراحی شده است. درصورتیکه شما هر جور سوالی در رابطه مهم چه جایی و طرز استفاده از شیر برقی مایعات غلیظ دارید، می توانید اساسی ما در ورقه وب تماس بگیرید.