سیستم شاه کلید چارلز F Haanel – نقد و بررسی کتاب

[ad_1]

خلاصه ای از مطالب:

این یک کلاسیک بهبود خود (persian) اولین کتاب منتشر شده توسط Charles F. Haanel به عنوان دوره های مکاتبات در سال 1912 و پس از آن به عنوان یک کتاب در سال 1917. این کتاب یک منبع کلیدی برای بسیاری از مواد در کتاب اخیر و تصویری تحت عنوان راز روندا بایرن.

در این کتاب Haanel با استفاده از, عصر جدید, روانشناسی, مفاهیم, برای توصیف چگونه مردم می توانند با استفاده از فکر در مجموعه راه موفق باشد. ساخته شده بر روی این آثار قبلا توسط ویلیام جیمز و دیگر قرن 19 نویسندگان آن بر ذهن توانایی برای ایجاد واقعیت است. در حالی که این برای تلفن های موبایل خیالی نیست. Haanel جدی بود و تاجر موفق است که واقعا بر این باور بودند که راه ما فکر می کنیم و راه ما با استفاده از ذهن ما است که بزرگترین تاثیر را در واقعیت ما برای ساختن خودمان است. این است که در مورد سحر و جادو بلکه آن را در مورد چگونه به استفاده از ذهن خود را هر دو خود را برای ساخت خود رشته که قدرت شما را به انجام بیشتر و همچنین ایجاد ارتباط بین فکر و مهم است.

شکاک تنها نیاز به نگاه مدرن فیزیک نظری برای پیدا کردن تایید تئوری های اساسی که Haanel نوشت: حدود یک قرن قبل از علم کشف کرده بود که پایه و اساس نظریه خود را.

برای هر کسی که جدی در مورد بررسی پتانسیل انضباط ذهن و استفاده از آن برای تاثیر گذاری نتایج خود را از این کتاب فراهم می کند بینش ارزشمندی. آن را بسیار جلوتر از زمان خود.

در هر فصل پس از مطالعه سوالات و تمرینات برای خواننده به اجرای درس آموخت.

قابلیت خواندن/نوشتن با کیفیت:

این کتاب نوشته شده است در نمونه نثر سبک مشابه کتاب یک قرن پیش. برای خوانندگان مدرن که عادت به خلاصه مواد با روشن سرفصل و لیست گلوله ای این خواهد بود مشکل تر به دنبال. این کتاب نوشته شده است در سبک شماره پاراگراف. هر مجموعه ای از مفاهیم ایجاد شده در قبل ، آن نیاز به یک کمی بیشتر غلظت سپس بسیاری از مدرن کتاب انجام دهید.

یادداشت نویسنده:

Haanel یک نویسنده و تاجر در سنت لوئیس در پایان قرن 19 و آغاز قرن 20th. او در سال 1866 و در سال 1949 درگذشت. کتاب خود را به خوبی بخوانید طول عمر خود را. او همچنین نوشت روانی شیمی و روانشناسی جدید.

سه ایده های بزرگ شما می توانید استفاده کنید:

1. جهانی و یا ذهن کیهانی است که یک نماینده از چگونه تمام فکر در جهان متصل است. بیشتر به یک توسعه توانایی آگاه شدن از این ذهن جهانی موثر تر خود تفکر می شود.

2. واقعیت ما هر دو از نظر ماده و انرژی است نفوذ توسط راه ما فکر می کنم. ما می تواند دستیابی به بیشتر های بهره برداری از این قدرت و یا می شکست ما عدم توانایی در درک آن است.

3. یک عمل متمرکز و کارگردانی میانجی و فکر آزمایش می تواند خود را بالا بردن قدرت تفکر در راه است که منجر به درک بیشتر و دستاورد. در آن طول می کشد زمان و تلاش است اما نویسنده نشان داده است اثر خود را به دیگران.

انتشار اطلاعات:

استاد کلید سیستم توسط Charles F. Haanel است و دیگر محافظت شده توسط نویسنده کپی رایت. این یک نسخه کپی رایت منتشر شد توسط جرمی RP. Tarcher پنگوئن کتاب در سال 2007.

امتیاز برای این کتاب

بیش از همه امتیاز برای کتاب: خوب

سبک نوشتن: تا حدودی دشوار است.

[ad_2]