ساخت ذغال فعال

مقامات فقط ذغال فعال را برای معالجه اضطراری بیش از حد دوز یا مسمومیت تصویب کرده اند.

اما به دلیل خواص قدرتمند پاک کننده ی سم ، برخی از طرفداران ذغال سنگ فعال را به عنوان درمانی برای لیست روزافزون شرایط پیشنهاد داده اند.

تحقیق در مقیاس بزرگ به اندازه کافی قطعی انجام نشده است تا مشخص شود فواید زغال فعال چیست. بسیاری از محصولات بدون نسخه (OTC) همچنین برای دفاع از ادعای منافع خود به اصول اولیه شیمیایی ذغال فعال متکی هستند.

چند مورد از کاربردهای ذغال فعال با برخی از شواهد شامل موارد زیر است:

1. سلامت کلیه
ذغال فعال می تواند با فیلتر کردن سموم و داروهای هضم نشده به عملکرد کلیه کمک کند.

به نظر می رسد ذغال فعال در از بین بردن سموم حاصل از اوره ، محصول اصلی هضم پروتئین ، به ویژه مؤثر است.

منبع : کربن فعال گروه تجهیز یار