زمان پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ١۵ فروردین

[ad_1]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

جدول شماره ۳۵ مدرسه تلویزیونی فردا جمعه ١۵ فروردین ٩٩

شبکه آموزش:

***متوسطه دوره اول:

*ساعت٩ تا٩:٣٠درس تفکر و سبک زندگی پایه ٨

*ساعت٩:٣٠ تا١٠ درس ادبیات فارسی پایه ٩

*ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ درس تفکر و سبک زندگی پایه ٨

 

***دوره ابتدایی:

– ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱ بازی و ریاضی پایه اول.
-از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ فارسی و نگارش پایه دوم.
-از ساعت ١١:٣٠ تا١٢پیام ها و هدیه های آسمانی پایه سوم.
-ازساعت١٢تا١٢:٣٠ فارسی و نگارش پایه چهارم.
-از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ پیام هاو هدیه های آسمانی پایه پنجم.
-از ساعت ١٣:٢٠ تا۱۳:۴٠ فارسی و نگارش پایه ششم.

 

***متوسطه دوم:

*ساعت۱۵درس ریاضی١ پایه١٠

*ساعت١۵:٣٠درس ریاضی٢ پایه۱١

*ساعت۱۶درس زمین شناسی پایه١١

*ساعت۱۶:۳۰درس ریاضیات پایه١٢ رشته علوم تحربی

*ساعت۱۷ درس ریاضیات گسسته پایه ١٢ رشته ریاضی -فیزیک

*ساعت۱۷:۳۰درس فیزیک پایه۱۲

 

***شبکه ۴:

#رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:#ساعت۸تا۸:۳۰درس جغرافیا٢پایه ١١
#ساعت۸:۳۰تا۹درس جامعه شناسی پایه۱٢
#ساعت۹تا٩:٣٠درس ریاضی و آمار پایه ١١
#ساعت۹:۳۰ تا١٠درس فلسفه پایه١١
#ساعت۱۰تا١٠:٣٠درس عربی،زبان قرآن ٣ پایه ١٢
#ساعت۱۰:۳۰تا۱۱ درس طراحی و زبان بصری پایه ١٠ -فنی و حرفه ای و کاردانش
#ساعت۱۱تا١١:٣٠ فیزیک پودمان ۴ پایه١٠ و ١١ -شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش
#ساعت۱۱:۳۰تا١٢ تاریخ هنر ایران پایه ١٠ شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

[ad_2]

Source link