رینگ پیستون چیست و چگونه کار می کند؟

حلقه های پیستون دیزل ژنراتور به کار رفته در موتورهای کوچک به طور معمول شامل حلقه فشاری، حلقه پاک کن (وایپر) و رینگ روغنی می­شوند. مایعات شیمیایی مهربانی به جهت تعمیر حلقه های خراب وجود دارد. در برخی موتورها می قدرت حساس واضح گذاشتن موتور در دور آرام و آوانس کردن جرقه ، خلل را به لطف باز‌نگری کرد . در زمان عیبیابی یخچال برای شناسایی همین قطعه باید رخ ظاهری آن را در حیث داشته باشید. حتی وقتی که بخواهید سردخانه خریداری نمایید دقت به نوع کمپرسوری که در آن استعمال شده است از اصلی متعددی برخوردار هست و به عنوان یک نکته کلیدی در انتخاب دستگاه به حساب میآید. آن گاه از این که گاز تغییر شکل داد و از طرفی فشار آن نیز تا حد قابل توجهی کمتر یافت، وارد اپراتور دستگاه می گردد و در آنجا خنک می‌گردد و آن‌گاه به باطن کابین یا محیط داخلی سردخانه وارد میشود. آنگاه باید موتور را یک سری بدور بگردانید تا روغن از کنار حلقه ها عبور کند و بعد از آن شمع ها را ببندید و موتور را روشن کنید . می شود. به این خواسته پیستون را به قشرهای حافظ آغشته می نماید تا مقاومت پیستون در در مقابل سایش افزایش یابد اضطراری به ذکر است که بعضی از این پوشش ها نظیر پوشش گرافیتی، روغن را در خود نگه می دارند. علل زدن پیستون عبارتند از : کافی نبودن روغن ، ساییدگی انقطاع سیلندرها ، ساییدگی پیستون ها یا این که شکستگی دامنه پیستون ، خلاصی اضافی دربین پیستون و حجدار سیلندر خمیدگی شاتون ها . زمانی این صدا منظم و بیشتر مشابه غرش میباشد ، احتمالاً از ساییدگی یاتاقان های ثابت ناشی می شود . به جهت آزمایش به موتور گاز داده و به صدای یاتاقان گوش بدهید . برای از بین بردن این مشکل، اگر مشکل از رینگپیستونهاست، باید آنها را عوض کنید. کاری که بایستی انجام اعطا کرد – فشار گاز را کم نمایید ، دلکو را تهیه و آوانس خوکار آنرا بررسی و مقدار فرمایید . همین صدا در دور آرام زمانی جرقه آوانس میباشد ، پر‌نور خیس شنیده می شود . همین صدا مشابه به صدای بازخورد شی ها فلزی به یکدیگر می باشد و از بالای موتور شنیده می شود و کلیدی گاز دادن و زیاد شدن بدور موتور ، صدا قلیل تر می شود و ناشی از یک یا تعدادی برهان ذیل می باشد : پیش اشتغال یا این که احتراق زودرس به این معنی که سوختن پیش از موعد ترکیب هوا و بنزین در سیلندر – آوانس زیاد که آ نرا زدن دلکو نیز می گویند – استفاده از سوخت خیلی ضعیف ( مصرف بنزین بی آلایش به جای سوپر ) – شمع نامناسب ( از نظر معیوب بودن و یا شمع سرد و شمع گرم ) – گرم کردن زیاده از حد موتور در اثر جرک گرفتگی و آلوده و کثیف شدن رادیاتور . صدایی خشک که در مواردی سرد شنیده می شود ، پس دارای گرم شدن موتور رفته رفته کمتر یافته و به کلی از دربین می رود . همین صدا از قسمت بالای موتور شنیده می شود البته از صدای تک تک موتور گنگ خیس هست و به طور معمول هنگامی شنیده می شود که موتور احتیاج به نهایی اقتدار خویش داراست ، به این معنی که موتور گرم و حیاتی سرنشین کامل بوده و خودرو سنگین است و یا این که اینکه از سر بالایی بالا می رود و باید پدال گاز را تا پایان فشار بخشید . ۱ـ بیضی ساختن پیستون : زیرا گرمای احتراق به بالای پیستون می رسد و آن ناحیه و قسمت قرار گرفتن گژن پین اکثر از تمامی جا گرم می گردد ، حیاتی انبساط بیشتری میباشد که همین انبساط موجب چسبیدن پیستون به سیلندر و انواع در عمل موتور می‌شود براین اساس پیستون را بیضی میسازند که آن گاه از گرم شدن انبساط پیدا کرده و وضعیت دایره پیدا میکند. همین صدا در دور آهسته موتور و یا وقتی موتور را در شرایط خلاص گاز می دهیم ، شنیده می شود . همین صدا در سرانجام نوسان پیستون در سیلندر ساخت می شود . در حالی که ما می خوا هیم یک مهر و موم مقاوم در برابر گاز داشته باشیم ، ما همینطور نیاز داریم که پیستون به آرامی در طول سیلندر حیاتی دستکم اصطکاک حرکت کند ، بنابراین پیستون به یه خرده فاصله نیاز دارد. حداقل ضخامت حلقه نخستین بایستی ۱.۰۸ میلیمتر باشد و اگر کاهش از همین باشد، آن رینگ به درد نمیخورد حلقه ساییده شده هست و بایستی از حلقه جدید استعمال نماییم . مسافت دوچندان باعث از دست رفتن گاز کمپرس شده و کنترل روغن ضعیف و پیدایش پدیده پیستون بلوباین یا ورود گاز کمپرس شده از سیلندر به کارتر کمپرسور می شود و همچنین سبب از دست رفتن قدرت و در اختیار گرفتن بر روغن کاری و گریز روغن از کمپرسور می گردد. فاصله رینگ پیستون فاصله فی مابین دو انتهای رینگ پیستون در شرایط متراکم نشده است. کلیدی اعتنا به رخ زیر سمت چپ، ملاحظه می شود که در زمان بالا رفتن پیستون کمی گاز متراکم شده دربین رینگ و پیستون قرار گرفته و باعث گشوده شدن حلقه پیستون می گردد. فضای بین پیستون و سیلندر، حیاتی استفاده از رینگهای پیستون که در شیارهایی بر بر روی تراز خارجی پیستون قرار میگیرند، آببندی میشود تا از نشت هوا وسوخت به خارج از سیلندر و نشت روغن به باطن آن پرهیز شود. در بعضا از موتورها زمانی سرعت ماشین به ۴۸ کیلومتر در ساعت می برسد ، همین صدا خوبتر شنیده می شود . به گزارش اتوکار، پیشرانه پیستون متقابل (OPE) همین شرکت، میتواند در دنیای مدرن کنونی خودرو حرفی برای گفتن داشته باشد.پیشرانه پیستون متقابل بهجای یک میللنگ منفرد که بوسیله پیستونهای رفت و برگشتی در سیلندرهای خود گردانده میشود، اهمیت دو میللنگ می باشد که بوسیله چرخدنده به یکدیگر متصل شده و دو پیستون در هر سیلندر روبهروی یکدیگر هستند. درصورتیکه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت اطلاعات فراوان اکثر در گزینه کاربرد پمپ پیستونی محوری لطفا به تماشا از وب وب سایت ما.