روابط و قانون جاذبه – تکنیک ها و نکات

[ad_1]

شما می رویم به پایان رسید تا در بستر مرگ خود را آرزو شما تا به حال به سرمایه گذاری زمان و تلاش بیشتر به روابط خود را? و یا می خواهید به کسی که بسیاری از با شکوه روابط خود زندگی شگفت انگیز است ؟ خوب این مقاله نه تنها به شما نشان دهد که چرا روابط به سراشیبی اما همچنین توضیح تکنیک های قدرتمند برای اعمال قانون جاذبه به روابط خود را. به درستی اعمال قانون جاذبه می تواند کاتالیزور برای هر دو ایجاد و حفظ روابط باور نکردنی.

قانون جاذبه می گوید که “مانند مانند جذب’. بنابراین برای داشتن روابط سالم شما باید افکار مثبت فکر می کنم. اگر شما با صفات مثبت خواهد بود و همه شما را در یک رابطه است. اما دلیل اکثر روابط عاشقانه هستند در ابتدا و کاهش پس از آن است که مردم مخالف این! هنگامی که یک رابطه عاشقانه را آغاز می شود افراد تنها تمرکز بر شریک دیگر جنبه های مثبت در حالی که نادیده گرفتن خود را به اصطلاح “منفی” و جنبه های. پس از یک در حالی که این توقف و معکوس تحقیق و بحث. شرکای سپس شروع به توجه به تنها بد و خوب برای اعطا. این است که چگونه و چرا روابط کاهش پیدا کند.

پس چگونه شما را به استفاده از این دانش و ایجاد روابط شگفت انگیز? فقط دنبال چهار اصل زیر است.

یک: تجسم حال در رویای خود رابطه است. من پیشنهاد انجام این کار روزانه حداقل. این باید یک فرآیند لذت بخش و شما واقعا می توانید اجازه دهید خلاقیت خود را از بند باز کردن خود را. تجسم خود را به زودی تبدیل به واقعیت اعتماد من در این.

دو: سپاسگزار برای شریک زندگی خود را ویژگی های مثبت. من پیشنهاد انجام این کار روزانه در یک مجله قدردانی, با این حال آن را نیز می تواند انجام شود در سکوت توسط شما. درک شریک زندگی خود را در جنبه های مثبت و شما را جذب بیشتر جنبه های مثبت!

سه: استفاده از daily affirmations. من پیشنهاد انجام این شاید پس از تجسم اما دوباره این باید یک فرآیند لذت بخش. به عنوان مثال ممکن است “من در رویای من رابطه”. تصدیق می تواند شگفت آور موثر است بنابراین به دنبال آن بروید.

چهار: این اصل است که تا بحال یکی از قدرتمند ترین مراحل شما می توانید برای بهبود هر رابطه است. هر زمان که شما در تضاد هستند را از هر نوع به جای تمرکز بر آنچه که مشکل این است که تمرکز بر روی شخص دیگر ویژگی های مثبت! انجام این کار حتی اگر شما ممکن است بخواهید به در! پس از انجام این کار فقط یک بار شما متوجه خواهد شد که حتی متناقض مردم 99%, کاملا, سازگار, شما فقط باید به خراش سطح کمی.

بنابراین وجود شما آن چهار ثابت قدم به روابط کامل. اثبات زندگی من از این اصول به عنوان کسانی که من را آموزش داده و آنها را بیش از حد. بنابراین نمی خرید به امروز اعتقادات است که طلاق و دعاوی شایع است و انتظار می رود. استثنا برای این قانون است و باید این روابط است که شما همیشه از رویای.

[ad_2]