راهکار مدیرعامل پردیس برای واحدهای خالی

[ad_1]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

هدایت – مدیر عامل شرکت عمران پردیس در شهر جدیدپردیس از مجموع 52 هزار واحد در طرح قالب مسکن مهر حدود 45 هزار واحد مسکن مهر افتتاح شده و تا امروز 30 هزار نفر مراجعه کرده اند و واحد خود را تحویل گرفته اند اما 15 هزار واحد همچنان سکونت اتفاق نیفتاده و واحدها را تحویل نگرفته اند.

او افزود: واحدهایی داریم که بیش از 12 مرتبه به صورت وکالتی نقل و انتقال انجام شده ولی هنوز سکونتی صورت نگرفته است. به دنبال این هستیم هزینه نقل و انتقال برای افرادی که خریدار واقعی نیستند بیشتر شود همچنین سوپسیدها را کم کنیم و درصد وام به 18 درصد برسد تا مردم بتوانند واحدهای خود را اجاره دهند و به ثبات قیمت برسیم.

 هرچه نقل و انتقال کم شود و مالیات برای واحدهای خالی درنظرگرفته شود همچنین حذف سوپسیدها باعث شود که واحدهای خالی تعیین تکلیف شوند و اجاره داده شود.

[ad_2]

Source link