دو قانون برای جذب هر چیزی که شما می خواهید – راز ساده

[ad_1]

شما می توانید انجام دهید و یا هر چیزی که شما می خواهید. آیا شما می خواهید صلح و انزوا و یا ثروت و شهرت شما می توانید آن را اگر شما می دانید چگونه به آن را دریافت. خبر خوب این است که وجود دارد تنها دو چیز ساده شما نیاز به دانستن. خبر بد این است که مهم نیست که چگونه ساده این حکمت را ادامه خواهد داد به دوری کردن از اکثر مردم است. “بیمار و فقیر” آنها می گویند: “همیشه در میان ما بود.” اما اگر شما می توانید درک این دو چیز شما لازم نیست که به میان بیمار و فقیر – مگر اینکه شما می خواهید به.

چقدر ساده می توان آن را? “به عنوان یک انسان گمان پس از آن انجام شده است نزد او.” در صورتی که شما به رسمیت نمی شناسد و آن این است که یکی از تعالیم منسوب به عیسی; اما آن را نیز در این یهودی عهد عتیق. در واقع بودا به نقل از “مرد محصول افکار خود را” و هندو حکیم گاندی گفت: “اغلب انسان می شود آنچه که او فکر می کند خود را به بود.” بزرگ معلمان و درمانگران سران دولت مخترعان و نوآوران همواره در موافقت با سخنان هنری فورد: “اگر شما فکر می کنم شما می توانید و یا فکر می کنم شما نمی توانید حق با شماست در هر صورت.” یا شاید شما ترجیح می دهند کلمات منسوب به عیسی: “با توجه به باورهای خود آن را نزد شما انجام می شود.”

اولین قانون برای گرفتن آنچه شما می خواهید این است که شما باید در مورد آن فکر می کنم و شما باید چیزی در مورد آن را در یک راه خاص. شما باید تصور کنید که تمایل خود را به عنوان اگر آن را واقعی بودند; پر کردن در جزئیات به عنوان بسیاری که ممکن است. تصور کنید که چگونه سپاسگزار شما خواهد بود و چگونه هیجان زده به شما احساس زمانی که شما در حال تجربه واقعیت تمایل خود را. فرم شرکت و تصویر ذهنی از خود میل; ایجاد یک برنامه ریزی دقیق. به یاد داشته باشید زمانی که شما یک کودک بود; و را-باور – تظاهر شما در حال تجربه رویای خود را. هنگامی که شما باید تصور و فکر در مورد این تمایل تا زمانی که این احساس واقعی به شما استراحت و دوباره خود را رویای هر یک بار در در حالی که.

قانون دوم برای گرفتن آنچه شما می خواهید – در حال حاضر است که شما واقعا می دانید آنچه در آن است که شما می خواهید برای تبدیل شدن به یک “جذاب” فرد است. منظورم “خیلی” یا “زیبا;” منظورم این است که شما باید انجام چیزهایی است که جذب انرژی مثبت در جهت خود را. شما باید تبدیل به یک “آهنربا”. استراحت و دنبال الهام بخش شما – آنها می تواند شما را به رویای خود را. انجام هر کاری شما باید به خودتان را در یک نگرش مثبت – یکی از صلح فضل قدرشناسی و قدردانی. نوع و مفید; سخاوتمندانه و بیمار است. شما هرگز نمی دانید که در آن پاسخ خود را آمده می تواند; اما اگر شما اقامت در مثبت باز دولت از ذهن و احساسات شما بیشتر پذیرای پاسخ خود را زمانی که آن می رسد و هشدار بیشتر برای امکانات و شگفتی است.

شما می توانید به عنوان بسیاری از “کار واقعی” را به عنوان شما می خواهید به; و اگر آن است که واقعا الهام – اگر شما در حال انجام کار درست – از آن خواهد شد رضایت بخش و با ارزش است و اگر نه شادی. اما این که آیا شما “انجام آن را به خودتان” و یا کار با بی نهایت سخاوتمند جهان, شما هنوز هم باید به دنبال این دو قانون اساسی:

  1. به وضوح فکر می کنم در مورد آنچه شما می خواهید و
  2. تولید عاطفی مثبت دولت برای جذب شرایط مطلوب به زندگی خود را.

اگر شما می توانید این دو چیز شما می توانید انجام دهید و یا هر چیزی مورد نظر شما. اگر شما وسوسه می گویند که پای-in-the-sky تفکر” یا “این درست نیست” شما در حالت مناسب برای جذب میل قلبی خود را. شما در واقع ممکن است به دست آوردن این چیز یا آن چیز است; اما شما نمی خواهد پیدا کردن آرامش و شادی شما واقعا به دنبال تا زمانی که شما یاد بگیرند که برای روشن شدن افکار خود را در سراسر آنچه شما می خواهید و حفظ عاطفی مثبت دولت است.

[ad_2]