دوگانگی خودآگاه و ناخودآگاه توضیح داد

[ad_1]

قانون جاذبه کار می کند در ذهن ما اما آن را با این نسخهها کار در سراسر طبیعت تحت قطعی قوانین که در حال تنظیم و قطعی به عنوان قانون جاذبه. ذهن ما کار می کند با توجه به قانون باور است. شما می توانید در باور به عنوان یک فکر در ذهن خود را که فقط و هیچ چیز دیگری. تصور چیزی درست مانند مجموعه نیروهای خود را به حرکت است که جذب آن را به شما.

هنگامی که ما درک درستی از ذهن چگونه کار می کند, ما به دست آوردن یک حس آگاهی و اعتماد به نفس در قدرت ما. ما یک ذهن اما ذهن ما دارای دو عملکرد بخش, داشتن خود را متمایز صفات و قدرت. از لحاظ علمی این دو واژه نشان دهنده دوگانگی ذهن است. سطح خودآگاه و ناخودآگاه سطح.

ما فکر می کنیم با ذهن خودآگاه ما است. این استدلال یا منطقی سطح. ذهن خودآگاه دلایل انتخاب و تعیین می کند. این تحلیلی است. سطح ناخودآگاه ذهن و قلب و احساسات و ظرفیت بصیرت و clairaudience. آن را می توانید ببینید و بشنوید حوادث هستند که حضور فیزیکی ندارد. آن را می توانید بدن خود را ترک و به دقیق ترین اطلاعات. آن صحبت می کند به شما در شهودهای و نه توانایی انجام یک استدلال روند. آن را غیر منطقی است و ذهن خلاق.

آن را به همه می داند و می بیند و یکی با قادر مطلق قانون است که بر همه چیز است. آن را انجام دستورات و یا برداشت های ساخته شده بر روی آن توسط ذهن خودآگاه خود را از طریق باور است. این موضوع به ذهن خودآگاه شما یا ذهنی است که در آن همه سحر و جادو و نیروهای خلاق ناخودآگاه ما قدرت را می توان منتشر شد به جهان بیرونی را به آنچه شما می خواهید. وجود دارد چیزی جادویی در مورد هیپنوتیزم قدرت ذهن ما است.

فکر می کنم ذهن خود را به عنوان یک غنی باغ است که رشد خواهد کرد هر دانه رسوب در آن است. افکار دانه. این مایه تاسف است که این قانون با این نسخهها کار برای ایده های خوب و بد بیش از حد. هر چه ما عادت کنم و emotionalize در ذهن خودآگاه ما غرق به ناخودآگاه و رشد می کند پس از این طبیعت از دانه های کاشته شده در آن خاک غنی. یکی از مهم ترین توانایی های ذهن خودآگاه ما آن را برای محافظت از ما ناخودآگاه از باورهای غلط و یا از آنچه که ما آگاهانه باور درست باشد. آن را به عنوان نگهبانان دروازه, چرا که ما ناخودآگاه ذهن خلاق متوسط.

زمانی که افکار مخرب تبدیل کاشته شده در عمیق تر در ذهن آنها پدیدار خواهد شد و شکل گرفتن به عنوان وضعیت و شرایط و یا یک رویداد در زندگی ما بر روی صفحه نمایش از فضا. یکی دیگر از تابع از آگاهی ما است که به ما قدرت عقل و انتخاب کنید. ما را مجبور به قبول افکار منفی.

ناخودآگاه ما را می پذیرد به عنوان درست است هر چه تکرار اغلب به آن و اختلاف نیست و یا بر اساس استدلال از آنچه در آن گفته است. آن را به سادگی در واکنش به طبیعت پیشنهاد داده شده به آن است. اگر شما به طور مداوم به خودتان بگویید “من نمی توانم پرداخت که لایحه” “من نمی دانم حق مردم” شما خواهد بود واریز چک سفید به ذهن ناخودآگاه خود را که ایجاد می کند با توجه به ماهیت تفکر در همه امور خود را.

معکوس آن با تایید “تمام صورتحساب پرداخت می شود و همیشه وجود دارد یک مازاد” “من الهی هدایت در تمام جهات است.” عادت و قانون ذهن شما پاسخ خواهد داد درآمده است.

هنگامی که ما قبول فکر به طور کامل در ذهن خودآگاه ما ناخودآگاه ما آغاز خواهد شد را به آن را به جلو به تجربه ما به عنوان یک واقعیت بیرونی. آن است که به چیزی که اعتقاد داشتند اما این باور به خودی خود چیزی است که باعث ایجاد قطعی واکنش توسط قانون جاذبه یا ذهن ناخودآگاه شما و پاسخ ما مشخص خواهد شد ماهیت فکر و یا میل. آنچه ما عادت فکر می کنم ما تبدیل شده است. افکار مثبت به ارمغان می آورد هدایت و آزادی و صلح از ذهن. این باید ما را به فکر می کنم صحبت می کنند و عمل مثبت برای به دست آوردن یک برداشت غنی از جهان!

[ad_2]