دونات, اعتیاد و معنای زندگی

[ad_1]

من شرط می بندم شما تعجب در مورد این موضوع اینجا را متعجب? کاملا رک و پوست کنده در حال حاضر که من آن را نوشته اند من احساس کمی کشیده به نقطه اتصال این عنوان اما در اینجا من به…

من یک نظریه در مورد زندگی: ما در تمام دنیا به عنوان دونات. هدف ما در زندگی این است که برای پیدا کردن ما سوراخ شیرینی بی شیرینی. فضای سوراخ شیرینی بی شیرینی است که نمادی از خود ما شخصی و منحصر به فرد هدف زندگی…ما تماس. هنگامی که ما پیدا کردن این هدف و زندگی در آن ما احساس می کنیم تمام و کامل است.

نیز وجود دارد فریبنده پویایی اعتیاد است که همچنین می توانید با پر کردن سوراخ شیرینی بی شیرینی. وجود دارد بیشتر آشکار رفتارهای اعتیاد آور مانند الکل و مواد مخدر و همچنین دقیق تر (و اغلب اجتماعی تشویق) اعتیاد مانند اجباری هزینه های روابط کار sexمواد غذایی و ورزش.

در ابتدا این فعالیت های اعتیاد آور نیست به نظر می رسد اعتیاد آور در همه. در واقع آنها اغلب به نظر می رسد کاملا انجام و لذت بخش است. اما اعتیاد همیشه بزرگتر رشد می کند و بزرگتر می شود و شروع به غذا خوردن دور در “دونات”…زندگی خود را! اگر آن می رود در صورت عدم درمان و سپس در پایان وجود دارد چیزی جز یک سوراخ شیرینی بی شیرینی چپ…از دست دادن کل و ناامیدی است.

این امید وجود دارد. اولین گام این است که برای آگاهی و سپس شما می توانید راه اندازی یک “ضد اعتیاد خود مداخله” برنامه. سه مرحله است که لازم است برای چنین برنامه ای هستند برای کشف بازیابی و کشف:

کشف – اعتیاد مانند کپک در آن رشد می کند و شعله ور اندازی در تاریکی. اما قدرت آن کاسته هنگامی که آن را به “نور”. ایجاد یک پشتیبانی قدرتمند شبکه برای خودتان است که شما می توانید با به طور منظم. از آنها بخواهید برای کمک به شما اقامت پاسخگو با هر گرایش اعتیاد آور. همیشه کشف آن پویا است که اعتیاد آور زور می خواهد به انکار و به حداقل رساندن. به عبارت دیگر متعهد به “گفتن را در خودتان” به طور منظم.

بازیابی – اصلاح آنچه از دست داده است و یا آواره. تعریف و یا دوباره تعریف خود را از ارزش خود را از هدف خود چشم انداز و اهداف خود را. روشن در مورد مرزهای شما نیاز به دور از اعتیاد آور باعث. می دانیم اعتیاد به خود زودرس-علائم هشدار دهنده و شاخص.

کشف – طراحی و زندگی خود را از زمان حال به آینده است. ایجاد یک زندگی هیجان انگیز برنامه ریزی است که امتداد شما به جدید قلمرو ناشناخته است. کشف سرزمین “امکان”; کسانی که کاملا جدید و متفاوت مردم, مکان ها و فعالیت های. ایجاد یک لیست گسترده ای از “بالا به خط” شاخص; کسانی که تأثیرات مثبت که دورترین دور از اعتیاد آور انرژی است.

خوب وجود دارد شما آن را دارند: دونات, اعتیاد و معنای زندگی. اجازه دهید من می دانم آنچه شما فکر می کنم. در این میان…

[ad_2]