دوزینگ پمپ (انتخاب و فروش) – مهار فن ابزار

از دوزینگ پمپ به عنوان کلرزن استخر نیز استعمال می شود. به جهت تزریق رنگ (Dyes & Paints) به بنزین گزینه استفاده قرار می گیرد. دوزینگ پمپها از حساس ترین و کاراترین پمپ هایی میباشند که در صنعت مورد به کار گیری قرار می گیرند، که می تواند مقدار مشخصی از اشکال مواد شیمیایی (شامل اسیدها، سیالات خورنده و یا مایعات ویسکوز و اسلاری) را در محل گزینه نیاز پمپاژ نماید از همین رو آن را دوزینگ پمپ یا این که میترینگ پمپ (metering pump) می نامند. باد فشرده شده در پمپ منجر به حرکت شفت و انجام عمل تزریق می گردد. سيال موازي محور وارد پمپ مي گردد و به طور موازي نسبت به محور ازچرخ بیرون مي گردد . به طور دقیقتر تنها شیرهای ورودی و خروجی پمپ، دیافراگم و هد اصلی سیال در تماس هستند. دبی به طور دستی و یا اتوماتیک فی مابین صفر تا حداکثر مقدار خود قابل تنظیم می باشند. ظرف نمد می تواند شامل یک واحد آببندی از مدل بافته شده قابل تعویض و قابل تنظیم یا این که از جور مکانیکی باشد. با هر گونه سیگنال امر قابل در اختیار گرفتن میباشد و یک خط را پاک می کند. و از جریان دبی تحمیلی پمپ به دلیل فشار ناچیز خط رانش خودداری میکند. این پمپها، به استدلال داشتن محفظههای پلاستیکی یا فلزی، برای تزریق مواد شیمیایی خطرناک، مناسب هستند. 1) همان مدل که می دانیم هیدروکربن ها در رتبه حرارت های بالا ممکن است شکسته شوند و یا این که حساس ذرات دیگر ترکیب شوند، بدین ترتیب برای تصفیه و تفکیک نفت ناپخته در پالایشگاه ها از برج های خلاء به کار گیری می شود به دلیل این‌که در اینگونه برج ها سکو حرارت تحت آمده و توانمند خواهیم بود فارغ از ازدیاد مرتبه حرارت به میزان مواد را تفکیک و تصفیه کنیم. عالی می باشد بدانید حتی افقی یا عمودی نصب کردن پمپ نیز میتواند در گزینش آن تأثیر بگذارد. می دانیم که نقطه جوش تابع مستقیمی از فشار محیط است. زمانی که مقدار مشخصی از سیال باید پمپاژ شود. برای اینکه ما بتوانیم از این ثروت ملی بخوبی به کار گیری ونگهداری نماییم باید از تجهیزات مطلوب به کار گیری نماییم که یک عدد از این تجهیزات مخازن و پمپ های نگهداری مواد شیمیایی نظیر گاز و نفت است. زمانی که فشار سیستم بالا باشد. به طور معمول از دوزینگ پمپ های سلونوئیدی برای فشار و دبی های کم به کارگیری می شود. کلیدی همین درحال حاضر ، پمپ های پیستون فشار را ارائه نمی دهند و نه عملکرد آنها دوزینگ پمپ مواد شیمیایی را دارند.