دوزینگ پمپ|مترینگ پمپ|پمپ پیستونی|پمپ دیافراگمی|افق پمپ

دوزینگ پمپ که نام دیگر آن پمپ متریک، پمپ شمارنده یا پمپ تزریق است، توانمند به پمپاژ یا این که انتقال مقدار معینی از سیال، به رخ دستی یا این که اتوماتیک، است. یا این‌که می توانیم پمپ را پاره ای تحت خیس نصب کرد و قطر لوله محل ورود را ارتقا دهیم تا فشار سیال ورودی ارتقاء یابد و سرعت آن قلیل شود. براین اساس چنانچه به دنبال خرید کردن پمپ تزریق مناسب برای تصفیه خانه یا استخر به مراد مراحل کلرزنی (پمپ کلرزنی) می‌باشید اساسی کارشناسان بخش پمپ محصول صنعتی مشورت نمایید تا بتوانند بهترین گزینه را از در میان محصولات اتاترون به قیمت پمپ دوزینگ اتاترون شما معرفی کنند. محصولات شرکت دوزینگ پمپ اتاترون براساس گواهینامههای بینالمللی دارای شامل CE، ISO9001:2008 و CSA ، طراحی، ساخت و در اختیار مشتریان با شخصیت قرار میگیرد. توصیه میگردد جهت تنظیم این جنس پرکاربرد، به ساخت کنندگان اعتبار دوزینگ پمپ مراجعه نمایید. در همین پمپ ها دبی قابل تهیه و تنظیم می باشد و در عاقبت عمل تزریق مهم توجه به فشار خط شکل می گیرد. در دوزینگ پمپ ها دیافراگم از طریق سولنوئید ها، نیروهای مکانیکی و یا هیدرولیکی تحریک میشود. پمپ ها و سیستم های میزان گیری در صنعت پتروشیمی به جهت بخش اعظمی از فرآیندهای بخش هیدروکراکینگ و شکاف بخار به کار گیری می شود. دبی همین دوزینگ پمپ قابل تهیه و تنظیم بوده و اساسی توجه به فشار خط، کار تزریق را انجام میدهند. مقدار دبی سیال کاری در پمپهای دوزینگ سوای نیاز به تجهیزات جانبی قابل تهیه هست و میزان دبی هم از فشار مستقل است. قیمت پمپ اندازه گیر به پارامترهای متمایز بستگی داراست که اهمیت ترین آن‌ها عباتند از؛ مدل پمپ، شیوه تهیه و تنظیم دبی و فشار، فرآورده و متریال به فعالیت رفته برای هر یک از اجزای پمپ و اندازه آنها. دوزینگ پمپ اتاترون چیست؟ پمپ تزریق اتاترون چیست؟ در سال 1979 اساس گذاری شد و توانست به شتاب رهبری بازار پمپها و تجهیزات دوزینگ شیمیایی (پمپ تزریق) را در ایتالیا به دست بگیرد. 4ولوهاي ورودي وخروجي به عنوان دلیل قطع ووصل كننده جريان مايع هستند. ۱ -مهمترين حسن اين پمپ هاعدم تماس بين مايع پمپ شونده باقطعات پمپ هست كه عاملي حيـاتي ومهـم براي پمپاژ موادسمي وخطرناك بشمارمي ايد. بر همین اساس تعیین دوزینگ پمپ مراحل بسیار مهمی هست که کارشناسان متاع صنعتی میتوانند شما را در همین حوزه هدایت کنند. علاوه بر پمپ تزریق شیمیایی، کمپانی اتاترون سیستمهای تنظیم pH آب، سیستمهای مبتنی بر ردوکس (ORP)، سیستمهای در دست گرفتن رسانایی طیف وسیعی از پمپها، کنترلکنندهها، مخازن حفظ کننده مواد شیمیایی، همزنها، میکسرها و اثاثیه جانبی را کلیدی پشتیبانی مهندسین پیشرو ساخت میکند.