دلایل و بهانه های در خانه نماندن!

[ad_1]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

 جلوگیری از ورود خودروهای غیر بومی به شهرها در مبادی ورودی، بخش مهمی از طرح فاصله گذاری اجتماعی برای مقابله با کرونا است که با جدیت انجام می شود و اغلب هموطنانمان با ماندن در خانه به اجرای آن کمک می کنند.

اما هستند افرادی که شرایط شغلی آنها به گونه ای است که ناگزیر از سفرند و یا به دلایل مختلف، مجبور به انجام سفرهای ضروری می شوند، با این حال، افراد دیگری نیز وجود دارند که خطر بیماری کووید19 را جدی نگرفته اند و به جاده زده اند.

تردیدی نیست که اقدام به سفر در این روزهای خاص، دلایلی دارد اما برخی از هموطنان در حالی از خانه بیرون می زنند که سفرشان ضروری نیست و با رفتار خود، ضمن در خطر قراردادن دیگران، زحمت دستاندرکاران عرصه مقابله با کرونا را نیز مضاعف می کنند.

[ad_2]

Source link