دستیابی به چشم انداز خود را از فراوانی

[ad_1]

چگونه می تواند ما را بیشتر به وفور در زندگی ما ؟ آن شروع می شود با توجه به فراوانی است که ما در حال حاضر.

ما نمی توانیم تجربه فراوانی دیروز یا فردا. تنها در این لحظه می تواند ما را آگاه ما غنی ترین نعمت. در حال حاضر تنها می تواند ما را در تجسم آن چیزهایی است که نشان دهنده فراوانی برای هر یک از ما. کلید این است که به درک که ما را دریافت کنید نه بیشتر و نه کمتر از ما بخواهید برای کار به سمت و باور ما دریافت خواهد کرد.

فراوانی آغاز نشده با ثروت مادی یا گنج اگر چه آن چیزهایی که ممکن است آشکار با ایمان و عمل است. فراوانی است که برای اولین بار یک دولت از ذهن است. آن را ناشی از احساس قدردانی و برای همه است که ما و تمام است که ما تجسم.

سارا بان Breathnach نوشت: “هر چه ما در حال انتظار برای-صلح از ذهن قناعت فضل درونی آگاهی از ساده به وفور — آن را قطعا به ما می آیند اما تنها زمانی که ما در حال آماده به آن را دریافت و با باز و سپاسگزار قلب است.”

نه فراوانی رخ می دهد ، لوئیس Grizzard (1946-1994) گفت: “بسیاری از آنچه که ما نسبت به شانس شانس نیست در همه. آن است که تصرف در روز و پذیرش مسئولیت برای آینده خود را. این دیدن آنچه که مردم دیگر نمی بینیم و به دنبال آن دید.”

به تجربه فراوانی ما باید اول تصمیم بگیرید که چه فراوانی به معنی برای ما. پس ما باید خودمان را به عنوان در حال حاضر فراوان است. از همه مهمتر ما باید شروع به دادن به دیگران در هر ظرفیت ما قادر. ما در نهایت دریافت بزرگ در تقسیم عددی بر مضرب فراوانی است که ما را به زندگی دیگران.

این سوال از خود بپرسید: چه من در حال حاضر در اختیار من است که کمک خواهد کرد به دید شخصی فراوانی ؟

آگاه شدن از فراوانی اطراف شما – درخشان پاییز غروب صدای اچ صدای لمس یک دست کودک. درمان هر نفس و هر عمل از عشق به عنوان یک هدیه است. هیچ چیز را برای اعطا.

خالق می خواهد شما را فراوان. او را پاداش لطف همه کسانی که به اشتراک گذاشتن ایمان خود را در یک جهان فراوان با دیگران است.

[ad_2]