در حال انجام و داشتن

[ad_1]

زمانی که من فکر می کنم قانون جاذبه من فکر می کنم از این سه کلمه در عنوان. در واقع زمانی که من فکر می کنم از تمام خودکار پیشنهاد خود-هیپنوتیزم و خود را قانع می کنم از کسانی که سه کلمه من را به این عنوان نیز در حال انجام و داشتن. هنگامی که یک هدف است تا ریشه دوانده در روح خود و روح و ذهن است که آن را نمی تواند کمک کند اما می آیند واقعی آن پایین آمده است در حال انجام و زمانی که واقعا قرار گرفت.

من به یاد داشته باشید این سه مرحله پارادایم توضیح داده است که این روند به یک توپ را روی گوه در این Frank رودلف جوان کتاب توضیح داده است که آن را حتی بهتر در یک راه کوتاه تر از بسیاری از صفحات نوشته شده, مواد خاص به عصبی روانی کنترل متون و یا مغز و اعصاب زبانی برنامه نویسی و خود هیپنوتیزم, کتاب مثل این رفت و من آن را در اینجا:

مرحله 1:

(یک) فکر می کنم از هر چه هدف یا آرزو می کنم شما می خواهید به حقیقت می پیوندند برای حدود پنج ثانیه است.

(ب) بلافاصله تجسم آن را به عنوان آینده درست و حفظ دید که برای مورد چهار ثانیه است.

گام 2:

(یک) فکر می کنم هدف رویا یا آرزو می کنم دوباره برای حدود پنج ثانیه است. اما این بار حفاری های عمیق به ذهن خودآگاه خود را برای آن و کشیدن جزئیات آن است.

(ب) بلافاصله تجسم دوباره آن را به عنوان آینده درست است و حفظ آن برای چشم انداز حدود چهار ثانیه است. اما تجسم آن را واضح تر و کامل تر از قبل. اجازه بدهید جزئیات را در آن جا به عنوان اگر آن را در واقع اتفاق می افتد.

مرحله 3:

(a) یک بار بیشتر که فکر می کنم هدف رویا یا آرزو برای حدود پنج ثانیه است. اما این زمان حفاری تا عمیقا در ذهن خود برای آن است که شما عصاره ممکن است هر جزئیات در مورد آن.

(ب) بلافاصله تجسم آن را یک بار دیگر به عنوان آینده درست است و حفظ آن چشم انداز حدود چهار ثانیه است. اما تجسم آن را تا به طور کامل در هر جزئیات است که آن را به نظر می رسد “می پیوندند” درست قبل از اینکه چشم خود را.

من شامل این مراحل را برای ساده من موضوع و ایده را به یک قوی چیزی که پایین می آید به بی نهایت سادگی نیست هر چیزی نیاز به “علم موشک” یا “شگفت انگیز در تجزیه و تحلیل” به رمزگشایی. من شامل فرانک رودلف جوان ایده می گویند که “خشونت موثر در تعیین هدف” است نه “علم موشک” آن بستگی به تمایل خالص و پيشرفت “فشار” از طریق دستکاری روانی, انرژی, انرژی معنوی و فیزیکی انرژی در آن منظور. در کوتاه مدت بود که یک راه فانتزی گفتن آن پایین می آید به انجام و داشتن و کمی دیگر. مگر اینکه شما خاص تر در مورد هدف این است که واقعیت آن همه پایین می آید.

[ad_2]