دریچه سقفی گرد – تهویه نو

مثل روزنه های گردابی(خورشیدی) و گرد پررنگ پخش هوای دریچه های سقفی گرد تخت به صورت 360 جايگاه می باشد که به پخش هر چه همگن تر جریان هوای عبوری یاری می کند حیاتی این تفاوت که الگوی پخش هوای این جور از دریچه های تهیه و تنظیم هوا به شکل پخش افقی گران قدر (Wide Horizontal) می باشد. همانند دریچه های گردابی (خورشیدی) و روزنه سقفی گرد تخت پخش هوای روزنه های سقفی گرد برجسته هم به شکل 360 درجه هست که به پخش هر چه همگن تر جریان هوای عبوری یاری می کند حیاتی این تفاوت که الگوی پخش هوای همین نوع از دریچه های تهیه هوا به شکل پخش نصفه افقی (Semi Horizontal) می باشد. به کار می رود.ساختارِ تشکیل دهنده این گونه روزنه ، صفحه ی فِلَتِ چهارگوش بصورتِ بافریم و فارغ از کادر است که در مرکزِ آن، دریچه گرد پر رنگ در قطرهای متنوع قابل تعبیه و نصب می باشد. همین روزنه را می اقتدار جهت روزنه رفت، بازگشت و تخلیه (اگزاست) کلیدی حجم هوای عبوری و سرعت عبوری بالا (تا 2000 فوت بر متر) در سقف هایی اساسی ارتفاع کاهش از 4 متر از آن ها بهره برد. که می اقتدار جهت روزنه رفت، رجوع و برگشت و اگزاست حساس حجم هوای عبوری بالا در سقف هایی اصلی ارتفاع کمتر از 4 متر از آن بهره برد. در همین جور روزنه ها میزان بالای پخش هوا در فضای در فضای آیتم استعمال باعث می شود میزان دما دارای شتاب خوبی به حد مطلوب برسد . از دیگر کاربردهای همین روزنه ها به کارگیری به تیتر خروجی اضطراری هست که همین امر باعث بالا رفتن ایمنی مسافرین در ماشین می باشد. 1-دریچه تهویه گرد دسته بلندگویی: همین روزنه به علت این‌که شبیه بلندگو می باشد به دریچه بلندگویی دارای شهرت و شکل آن به صورت ذیل می باشد. همین دریچه ها در اشکال F4b,F4a, F3, F2, دریچه مشاهده سقفی F1b,F1a (شکل های 1 الی 6 ) قابل تولید می باشند. به ادله رخ یگانه و گردی که دارند، قوی میباشند هوا را در تمام محفظه پخش کنند. موضوعِ مهمِ دیگر در تعیینِ بها دریچه سقفی ، اهمیت دمپر و بدونِ دمپر بودنِ دریچه سقفی می باشد، واضح است ارزش روزنه سقفی اهمیت دمپر بطورِ منطقی بالاتر از بها دریچه سقفی بدونِ دمپر می باشد. روزنه های کلاف پهن کلیدی انحصار ابعادی هست زیرا بازشو سقف می بایست 7 سانت از ابعاد پشت روزنه بیشتر باشد و همچنین شبکه متصل شونده به پشت دریچه می بایست 2 سانت بالاتر از مرحله زیر سقف کل شود لذا جهت از در بین بردن محدودیت های فوق می اقتدار از روزنه سقفی کلاف بدور باز استفاده نمود. در اینجا اکثر به باز‌نگری وب وب سایت قیمت دریچه هوای سقفی.